FISCALITEIT EN SAMENRIJDEN: EEN OERWOUD AAN REGELINGEN

Door Leonie - 8 augustus 2017

Toogethr heeft tot doel om in de zakelijke omgeving het samenrijden te vereenvoudigen. Hoewel we met elkaar al vele tonnen aan CO2 hebben bespaard kan het altijd beter. Deze keer wil ik in mijn blog stilstaan bij een grote hindernis: regelingen.

Samenrijden hoort leuk en eenvoudig te zijn. De Nederlandse wetgever maakt het echter niet gemakkelijk. Waar de fiscale regelingen het carpoolen zouden moeten faciliteren, gebeurt op dit moment het tegenovergestelde: de fiscaliteit voorziet hier niet in en maakt het carpoolen onnodig gecompliceerd. En als we de kluwen van de wetgever hebben ontward, wat krijgen we dan? Juist, nog meer regels.

Doolhof regels carpoolen en samenrijden

Een doolhof van fiscale regelingen

Zoals gezegd, de Nederlandse wetgever maakt het samenrijden niet gemakkelijk. Het is een doolhof van fiscale regelingen. Leaserijders, werknemers met een eigen auto in bezit, private leasers; voor allen geldt een andere gecompliceerde regeling. Toogethr heeft vele uren met menig fiscalist doorgebracht in een poging de regelgeving op het gebied van carpoolen helder te krijgen, helaas zonder resultaat. Kortom, er is geen goede, eenduidige fiscale regelgeving rondom carpoolen. Hierdoor wordt het samenrijden ontmoedigd, terwijl stimulans hiervan ons gezamenlijke doel zou moeten zijn. En daar verzonnen wij dus iets op.

Puntensysteem voor samenrijden

Omdat de huidige fiscale regelingen niet te doorgronden zijn, werkt Toogethr met een puntensysteem dat gekoppeld is aan onze app. Dit is vooralsnog de enige manier om tot een eenduidige en verrekenbare eenheid te komen waarbij het samenrijden beloond kan worden. Inmiddels werken grote klanten als PwC, ENGIE, ABN AMRO en Accenture met ons puntensysteem. Het blijft echter verwonderlijk dat de Nederlandse wetgever weinig tot geen inspanning levert om de fiscale regelingen omtrent carpoolen te vereenvoudigen.

Doolhof regels carpoolen en samenrijden

Simplificeren is de oplossing

De enige manier om massaal samenrijden te stimuleren is door de huidige fiscale regelgeving te simplificeren. In de huidige tijd, waarin de focus meer en meer op circulariteiten deelinitiatieven ligt, zou dit bij de Nederlandse wetgever bovenaan de prioriteitenlijst moeten staan.
Daarom nodigen wij de Nederlandse wetgever uit om hierover met ons in gesprek te gaan. Gezamenlijk kunnen we het doolhof aan fiscale regelingen versimpelen en het samenrijden ook daadwerkelijk stimuleren!

Toogethr is een ridesharing app die al binnen veel organisaties gebruikt wordt. Lees hoe je met ons het verschil kan maken.