OVERPRODUCTIE: WAAR BLIJVEN ONZE ONVERKOCHTE AUTO'S?

Door Leonie - 29 juni 2017

Overproductie, het vindt in bijna elke sector plaats, maar de automobielsector spant misschien wel de kroon. De vraag naar auto’s daalt, waardoor autoproducenten met een enorme voorraad gloednieuwe, onverkochte auto’s blijven zitten. Wat gebeurt er eigenlijk met deze auto’s?

Camoufleren

Om deze dalende consumentenvraag te camoufleren kopen autofabrikanten nabijgelegen percelen op, waar de onverkochte auto’s ‘gestald’ worden. Wereldwijd zijn er duizenden van dit soort percelen, waar gloednieuwe auto’s staan weg te roesten.

Links: Duizenden geparkeerde nieuwe auto's in Sheerness, United Kingdom. Rechts: Geparkeerde auto's op Nissan's testcircuit in Sunderland, United Kingdom.

Links: Duizenden geparkeerde nieuwe auto’s in Sheerness, United Kingdom. Rechts: Geparkeerde auto’s op Nissan’s testcircuit in Sunderland, United Kingdom.

Oorzaken dalende vraag

De vraag naar auto’s daalt mede door de opkomst van de deeleconomie. We hebben niet meer de drang om alles te bezitten, maar juist om goederen en diensten met elkaar te delen. Dit geldt ook voor auto’s. Denk bijvoorbeeld aan ridesharing of carsharing initiatieven als Toogethr, SnappCar en MyWheels.

Een andere belangrijke oorzaak van de dalende vraag naar auto’s is de langere levensduur. Tegenwoordig gaan auto’s gemakkelijk zeven jaar mee. Ook urbanisatie speelt een belangrijke rol. Doordat mensen naar de stad trekken, is autobezit minder noodzakelijk. Binnen de stad is de auto immers zelden het snelste vervoersmiddel. Daarnaast zijn alternatieve vervoersmiddelen gemakkelijk bereikbaar.

Boven: Perceel met duizenden onverkochte auto’s Swindon, United Kingdom. Onder: 60.000 onverkochte auto’s in de Port of Baltimore, Maryland U.S.A.

Overproductie

Waarom houden autoproducenten deze overproductie in hemelsnaam in stand? Dit heeft te maken met de productiefocus vs klantvraag. Autoproducenten hangen de (verouderde) productiefocus aan en richten zich niet op de klantvraag en klantbehoefte. Hierdoor worden er stelselmatig te veel auto’s geproduceerd die nooit bij de consument terecht komen. Eeuwig zonde, als je het mij vraagt.

Echter, het is nog niet te laat voor de automobielsector. In vele sectoren, zoals melkveehouders en de bouwsector, is de productiefocus inmiddels verschoven naar de focus op klantvraag en klantbehoefte. Anno 2017 is de productiefocus achterhaald en wordt de verspilling die hierbij komt kijken, niet langer geaccepteerd. Automobielpartijen zullen zich omvormen tot leveranciers van mobiliteit, want alleen dán hebben ze nog een kans!

Toogethr is een ridesharing app die al binnen veel organisaties gebruikt wordt. Lees hoe je met ons het verschil kan maken.