EEN GESPREK MET JAN CATS: RIDESHARING BIJ DE POLITIE AMSTERDAM

Door Leonie - 5 september 2017

Toogethr politie AmasterdamToogethr start deze maand met een ridesharing pilot bij de Politie Amsterdam. Hiermee is de eenheid Amsterdam een voorloper. Een mooie aanleiding om in gesprek te gaan met adviseur Bedrijfsvoering Jan Cats, die werkt voor het hoofd Bedrijfsvoering van de eenheidsleiding. Cats is met het landelijke PDC (Product Diensten Centrum) betrokken bij het mobiliteitsbeleid, de parkeergelegenheid en daarmee samenhangende kosten. De politie heeft de behoefte om het parkeerbeleid bij de verschillende locaties meer gelijk te trekken.

Parkeren bij de Politie Amsterdam

Gevraagd naar het personeelsvervoer van- en naar de werklocatie vertelt Cats dat agenten veelal met eigen vervoer naar het bureau komen. Echter, per bureau verschilt de parkeerregeling. Enkele grote bureaus hebben een eigen parkeerterrein voor het personeel. Bij het hoofdbureau daarentegen, huurt de Politie Amsterdam een geheel parkeerdek bij de Europarking, vooral ook voor de dienstvoertuigen. Rond de kleinere bureaus wordt er geparkeerd in de omliggende wijken met parkeervergunningen vanuit de Gemeente Amsterdam, die op afroep beschikbaar zijn voor agenten. De Politie Amsterdam gaat samen met Toogethr de uitdaging aan om:

  • De parkeerdruk op en rondom haar werklocaties te verlagen. 
  • De collega’s op een leuke en vrijblijvende manier kennis te laten maken met de Toogethr app.
  • De ervaringen te gebruiken voor toekomstig landelijk beleid.

Dit was voor Jan Cats de aanleiding om te starten met de Toogethr ridesharing pilot:

“Het gaat in de toekomst om meer transparantie, heldere kaders en kosten”

Toogethr & Politie Amsterdam

Naast bovengenoemde aanleidingen speelt ook het duurzaam ondernemen een grote rol bij de keuze voor Toogethr. Amsterdam wordt steeds voller, het is bijna onmogelijk om in de binnenstad te parkeren. Hierin voelt en neemt de Politie Amsterdam haar verantwoordelijkheid:

“Een grote werkgever als de Politie Amsterdam moet hierin verantwoordelijkheid nemen. Het zou niet moeten uitmaken of je op de locatie Uithoorn of in de binnenstad werkt. Wij vinden het belangrijk dat je ook in de binnenstad goed kunt werken. We hebben een personeelszorg, ook voor diegenen die in wisseldiensten werken

Wat verwacht Cats eigenlijk van Toogethr?

“Ik verwacht dat Toogethr impact heeft en dat collega’s op een leuke en vrijblijvende manier ermee kennis kunnen maken. Ik denk dat het naar de toekomst toe heel belangrijk is voor mensen om op een meer flexibele manier te gaan reizen”

Toogethr is een ridesharing app die al binnen veel organisaties gebruikt wordt. Lees hoe je met ons het verschil kan maken.