Cycles GPS informatie

For English click here

Waarom moet ik mijn GPS inschakelen en wat doet Toogethr Cycles met deze informatie?

We vragen je om GPS aan te zetten om je ritten te kunnen valideren. Ook hebben we deze informatie nodig om akkoord te geven op je bestellingen in onze webshop. We geven immers punten weg, dus geld, daarom valideren we de ritten om te bepalen of de punten terecht zijn verkregen.

Welke data gebruiken we:
•    Vertreklocatie(s)
•    Locatie tijdens rit
•    Aankomst locatie(s)

Zodra we de rit hebben gevalideerd, anonimiseren wij de rit gegevens en voegen de gegevens toe aan de totaal gegevens van de community. Vervolgens verwijderen wij bovenstaande data uit ons systeem. We benadrukken dat we deze GPS informatie alléén voor validatie doeleinden en informatievoorziening voor de specifieke community gebruiken en dat deze gegevens niet gedeeld worden met derde partijen.

Klik hier om te lezen hoe jij je GPS kunt inschakelen.

Why do I need to enable GPS and how does Toogethr Cycles use my GPS signal?


We kindly ask you to share your location (GPS) in order to verify your journeys. We also need this information to approve your selected gifts in the Toogethr Cycles webshop. We give away points, which equals money, that's why we want to verify the rides to check if the points were earned correctly.

What data do we use:
•    Departure location(s)
•    Location during ride
•    Arrival location(s)

As soon as we have verified the ride, we anonymize the ride data and add it to the total data of the community. Thereafter we delete the above data from our systems. We emphasize that we use your GPS data solely for validation and information purposes for your particular community and will never be shared with a third party.

Click here to read how to share your location.