Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Toogethr App is een dienst van Toogethr BV.

Op grond van de overeenkomst zijn op het gebruik van de Toogethr App de Algemene Voorwaarden van Toogethr van toepassing.

Inhoudsopgave:

 • Offerte en aanvaarding
 • Levering van de Diensten
 • Bepalingen over onderhoud
 • Bepalingen over remote support
 • Installatie en configuratie
 • Ontwikkeling van werken
 • Oplevering en aanvaarding
 • Rechten van intellectuele eigendom
 • Prijzen en betaling
 • Geheimhouding
 • Aansprakelijkheid
 • Duur en opzegging
 • Wijzigingen in overeenkomst
 • Slotbepalingen
 • Downloads

Volledige tekst Algemene Voorwaarden:

Voor de volledige tekst van de Algemene Voorwaarden klik op
Algemene voorwaarden.