Toogethr
Rideshare

Op een sociale en efficiënte manier naar uw werk.

Download brochure

Minder CO2-uitstoot

Minder parkeerplekken bezet

Makkelijker en leuker

Door samen rijden te stimuleren zorgt Toogethr ervoor dat de parkeerdruk vermindert, de bereikbaarheid verbetert en het woon-werkverkeer verduurzaamt.

Match & rij samen

De Toogethr app koppelt via slimme algoritmes reizende collega's aan elkaar op basis van hun dagelijkse woon-werkverkeerroutines.

De zakelijke
community

Vertrouwde zakelijke communities zijn de basis van Toogethrs rideshare-oplossing. Een community is een veilige en controleerbare digitale omgeving, waarbinnen collega’s van dezelfde organisatie gekoppeld worden om samen te rijden.

Stimulerings-
programma’s

Toogethr biedt u de mogelijkheid om medewerkers specifieke beloningen te geven voor gedeelde ritten, zoals unieke kortingsvouchers of premium parking. In de praktijk levert dit beloningssysteem 10 tot 20% meer gedeelde ritten op.

Hoe Het werkt

Maatschappelijk
verantwoord

Ridesharing van Toogethr versterkt de sociale cohesie onder werknemers, verbetert de bereikbaarheid en draagt bij aan een schonere wereld.

Parkeerintegratie

Koppel ridesharing aan premium parking en verminder direct de parkeerdruk van uw overvolle parkeerplekken. Samen rijden is de oplossing met weinig inspanning en een hoge impact.

Inzicht & rapportages

De (maandelijkse) rapportages bieden per community onder meer inzicht in het totaal aantal gedeelde ritten, de bespaarde kilometers en de CO2-reductie. Zo blijft u op de hoogte van alle impact die uw community maakt.

Wilt u meer weten
over toogethr rideshare?

Voer uw zakelijk e-mailadres in en download onze complete brochure.