Insights

De Future Workplace is overal om ons heen

De Future Workplace is overal om ons heen
by
Maarten Stoffels
Deel

In de meeste landen lijkt de piek van de coronapandemie achter de rug te zijn. Bedrijven staan te popelen om hun kantoren weer te openen of om meer werknemers naar kantoor te laten komen. Hoe vaak we straks weer naar kantoor willen gaan en hoe werknemers de rol van het kantoor zien voor de komende jaren, lijkt echter flink veranderd. Toogethr deed niet alleen onderzoek in Nederland, maar ook onder werknemers in België en Duitsland, om na te gaan hoe ze de Future Workplace zien.

Positief gevoel rond thuiswerken

De coronamaatregelen hadden vrijwel overal dezelfde gevolgen. Sommige grote ondernemingen hebben hun kantoren wereldwijd gesloten tot de kust weer volledig veilig is. Andere bedrijven hebben de afgelopen periode in meer of mindere mate een tussenoplossing gevonden, waarbij werknemers toch één of meerdere dagen naar kantoor gaan. Het overgrote deel van de werknemers heeft in ieder geval ervaren hoe het is om regelmatig thuis te werken. De onderzoeksresultaten tonen aan dat het gevoel bij thuiswerken in de verschillende landen niet ver uit elkaar ligt. Duitsland is de grootste voorstander: 73% van de ondervraagden bevalt het thuiswerken goed tot zeer goed. In België (70%) en Nederland (60%) ligt het percentage iets lager, maar blijft het gevoel overwegend positief.

klik op de afbeelding voor de volledige infographic

De voordelen van thuiswerken leiden tot verandering

De schrapping van het woon-werkverkeer wordt in de drie landen beschouwd als het voornaamste voordeel van thuiswerken. Hoewel dat percentage in België nog niet overdreven hoog is (59%), gaat het in Nederland (77%) en Duitsland (83%) echt om opvallende cijfers. Het zelf kunnen indelen van werktijden en tussendoor wat huishoudelijke klusjes kunnen doen zijn verder de meest genoemde voordelen. De opvallendste conclusie uit alle resultaten is dat de voordelen van thuiswerken ertoe lijken te leiden dat werknemers van plan zijn in de toekomst minder dagen naar kantoor te gaan. In Duitsland wordt de grootste verandering verwacht, van gemiddeld 4,7 dagen vóór corona naar gemiddeld 3,2 dagen erna. Maar ook in België (van 4,4 naar 3,0) en Nederland (van 4,1 naar 2,8) ligt het aantal verwachte kantoordagen structureel lager.

De schrapping van het woon-werkverkeer is het belangrijkste voordeel van thuiswerken

De veranderende rol van het kantoor

We gaan in de toekomst niet alleen minder naar kantoor, maar verwachten ook dat het kantoor anders benut gaat worden. De voorbije periode leerde ons dat het kantoor belangrijk blijft voor het onderhouden van sociale contacten. Spontaan contact en fysiek overleggen met collega’s komen niet voor niets naar boven als we vragen wat er in deze tijd het meest gemist wordt. En doordat we ervaren dat we het uitvoerende werk ook thuis kunnen doen, lijkt de rol van het kantoor structureel te veranderen. De resultaten van het onderzoek bevestigen deze aanname. In elk onderzocht land wordt het kantoor in de toekomst eerder gezien als plek om te overleggen dan als locatie om werk uit te voeren. Dat resultaat stemt ook overeen met de toenemende behoefte van werknemers om flexibel om te gaan met hun werktijden en met de mogelijkheid om hun eigen werkritme te bepalen.


‘Het kantoor wordt eerder een plek om te overleggen dan een locatie om werk uit te voeren’


Duurzaamheid, mobiliteit en parkeren krijgen meer aandacht

Doordat de rol van het kantoor verandert, gaan veel bedrijven versneld over tot een herinrichting van de werkomgeving. Dat is meteen ook een goed moment om thema’s als mobiliteit en duurzaamheid te bekijken. Een slim en duurzaam mobiliteitsaanbod sluit immers naadloos aan bij een flexibelere benadering van het woon-werkverkeer van uw werknemers. Denk aan oplossingen als autodeling en het gebruik van de fiets aanmoedigen binnen uw organisatie. Zo draagt u niet alleen bij aan de klimaatdoelstellingen, maar komt u als werkgever ook tegemoet aan de behoefte van werknemers aan een diverser en duurzamer mobiliteitsaanbod.

Flexibeler woon-werkverkeer en minder mensen op kantoor betekenen ook dat u te maken krijgt met een wisselende parkeerbezetting. Met de slimme parkeeroplossingen van Toogethr heeft u het perfecte hulpmiddel in handen om uw parkeercapaciteit te optimaliseren. Door het realtime gebruik van data en de integratie van een reserveringsportaal heeft u op elk moment inzicht in het gebruik van uw parkeerterrein.

Wilt u meer lezen over de onderzoeksresultaten, download dan hier de Future Workplace-whitepaper. En wilt u meer weten over onze slimme mobiliteits- en parkeeroplossingen? Neem dan contact met ons op, we vertellen u er graag meer over.