Insights

Wat is de toekomstige rol van ons kantoor?

Wat is de toekomstige rol van ons kantoor?
by
Maarten Stoffels
Deel

Momenteel werken we nog grotendeels van thuis uit. De kans is echter groot dat we na de zomer weer meer naar kantoor gaan. Maar keren we straks wel terug naar de oude situatie? Of zal de rol van het kantoor structureel veranderen door de ervaringen van de afgelopen periode? In opdracht van Toogethr deed onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel navraag bij werknemers van Belgische bedrijven. De resultaten verschaffen inzicht in de behoeften en wensen van werknemers na corona, en tonen bedrijven hoe ze de Future Workplace vorm kunnen geven.

Voordelen van thuiswerken uitvergroot

We hebben gedurende deze coronacrisis vrijwel allemaal ervaren hoe het is om gedurende een langere periode thuis te moeten werken. Zo hebben we uitgebreid kennisgemaakt met zowel de nadelen als de voordelen van thuiswerken. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat thuis werken zeven op de tien ondervraagden goed tot zeer goed bevalt, terwijl slechts 12% aangeeft wél moeite te hebben met werken in een thuissituatie. De schrapping van het woon-werkverkeer wordt als grootste voordeel ervaren (59%), gevolgd door een betere balans tussen werk en privé (49%) en meer flexibiliteit in de bepaling van werktijden (42%).

De nadelen van thuiswerken liggen eerder op sociaal vlak; minder spontaan contact met collega’s (50%), de vervaging van de grens tussen werk en privé (38%), minder efficiënt overleg (37%) en geen/minder sociale bijeenkomsten met collega’s (36%) komen daarbij het vaakst ter sprake.  

Minder dagen naar kantoor

Wat waarschijnlijk het meest in het oog springt is dat werknemers, wanneer de maatregelen weer afgebouwd zijn, gemiddeld 3,0 dagen naar kantoor willen gaan. Dat is aanzienlijk minder dan de gemiddeld 4,4 kantoordagen vóór corona. Het lijkt er dus op dat thuiswerken door de lessen die we trokken uit de afgelopen periode een nóg belangrijker onderdeel zal worden van de bedrijfscultuur. Deze evolutie heeft ook invloed op de toekomstige rol van het kantoor. De ondervraagden zien het kantoor in de toekomst namelijk meer als ontmoetingsplek met collega’s (34%) dan als plek om te werken (24%). Daarnaast willen ze op kantoor graag gebruik kunnen maken van voorzieningen zoals sportruimtes (20%), stille ruimtes om te werken (17%), ontspanningsruimtes (16%), een vaste parkeerplek (15%) en een café/koffiebar (15%).

Mobiliteit en parkeren onder de loep

De resultaten uit het onderzoek zijn een goede reden om thema’s als mobiliteit en parkeren opnieuw onder de loep te nemen. Duurzaam omgaan met de toekomstige werkomgeving kan zich ook vertalen in een stijging van het duurzaam woon-werkverkeer bij werknemers. Het is voor werkgevers het ideale moment om het mobiliteitsaanbod af te stemmen op de behoeften van hun werknemers én een gedragsverandering binnen de organisatie teweeg te brengen, indien gewenst. Denk daarbij aan doeltreffende autodelingsoplossingen en bonussen voor het gebruik van de fiets.

Daarnaast leidt minder mensen op kantoor tot een veranderende parkeerbezetting, wat het mogelijk maakt om de aanwezige parkeercapaciteit anders te organiseren. Een slim parkeerbeheersysteem op basis van een reserveringsportaal biedt dan uitkomst. Daarmee is op elk moment duidelijk wie wanneer gebruikmaakt van een parkeerplek. Dat geeft werkgevers de mogelijkheid om gericht beslissingen te nemen om de parkeeromgeving verder te optimaliseren.

Wilt u meer weten over het onderzoek naar de Future Workplace? Download hier de whitepaper. Wilt u meer weten over de slimme mobiliteits- en parkeeroplossingen van Toogethr? Neem dan contact met ons op, we gaan graag met u in gesprek!