Real Estate

Biedt huurders voldoende parkeerplekken, maak de transitie van single-tenant naar mixed-use en verhoog de huurderstevredenheid.