Brochures

Meer weten over onze oplossingen? Download direct onze brochures voor meer informatie.

Toogethr parking (Corporate) Brochure

Automatiseer het parkeermanagement, bespaar kosten en zorg voor tevreden medewerkers.

Download direct

Toogethr Parking (Vastgoed) Brochure

Biedt huurders voldoende parkeerplekken, maak de transitie van single-tenant naar mixed-use en verhoog de huurderstevredenheid.

Download direct

Toogethr Cycles Brochure

Reduceer de CO2 footprint van het woon-werkverkeer, vergroot de werknemerstevredenheid en wordt aantrekkelijker als werkgever.

Download direct

Toogethr Rideshare Brochure

Reduceer de CO2 footprint van het woon-werkverkeer, vergroot de werknemerstevredenheid en wordt aantrekkelijker als werkgever.

Download direct