Klantcase

A12 Slim Reizen - FietsChallenge

A12 Slim Reizen zocht, via een aanbesteding, een partij die spitsmijdingen kon realiseren door middel van fietsstimulering. A12 Slim Reizen stimuleert anders reizen op het traject A12 Arnhem-Duitse grens om zo te zorgen voor een beter bereikbare en leefbare regio. Het doel van deze actie was om door middel van een fietschallenge mensen op de fiets te krijgen om zo filevorming te verminderen. Hierbij wilde A12 Slim Reizen ook bedrijven in de omgeving betrekken. Toogethr Cycles sloot hier perfect op aan.

Wat hebben we gedaan?

Voor de FietsChallenge A12 hebben wij in 2021 de Toogethr Cycles app geïmplementeerd. Hierbij is er gebruik gemaakt van twee verschillende aanpakken. Bedrijven kunnen deelnemen met hun werknemers en de strijd met elkaar aan gaan voor de meeste fietskilometers. Daarnaast kunnen ook individuele reizigers gebruik maken van de Toogethr app wanneer zij fietsen in het gebied ‘De Liemers’. Deze reizigers kunnen zichzelf aanmelden via een speciaal ingericht portal. Bij beide aanpakken is er gebruik gemaakt van de in-app communicatie met speciale persoonlijke A12 challenges. Ook heeft A12 Slim Reizen zelf veel gecommuniceerd door middel van social media, nieuwsbrieven en via werkgevers. Wanneer er gefietst wordt, worden er punten verdient en binnen dit project kan er gefietst worden voor zes regionale goede doelen.

Met behulp van de Toogethr Cycles app konden deelnemers en bedrijven de competitie met elkaar aangaan en ook aangeven voor welke goede doelen ze wilden sparen.
Sandra Faessen
Omgevingsmanager A12 Slim Reizen

Client

A12 Slim Reizen

Services

Cycles app

Wat hebben we bereikt?

4.363

Fietsritten

54.393

fietskilometer

Toogethr Cycles

Reduceer de CO2 footprint van het woon-werkverkeer, vergroot de werknemerstevredenheid en wordt aantrekkelijker als werkgever.