Privacy

Privacyverklaring Toogethr

Via de Toogethr App worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Toogethr acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

  • Duidelijk wordt vermeld met welke doeleindenpersoonsgegevens worden verwerkt.
  • De verzameling van persoonsgegevens beperkt zich alleen tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Verzocht wordt om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook verlangen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Toogethr is in de zin van de Wbp de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Deze verwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1495711). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Kennisname van deze privacyverklaring is raadzaam.

Deze handelswijze en het opvragen van emailadressen is getoetst door Advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann N.V. te Utrecht in januari 2017 en kan worden opgevraagd via email support@toogethr.com.

Download hier de Privacy Policy.