De balans tussen werken thuis en op kantoor

Thuiswerken heeft impact op iedereen. De inbreuk op je privé-leven en het gemis van collega’s laat de meeste van ons niet onberoerd. Toch hebben we ook gezien dat thuiswerken veel voordelen met zich meebrengt. Hoe vinden we straks de balans tussen werken vanuit huis en werken op kantoor? We vroegen Ingrid van Rossum, Head of Facility Management bij Nationale-Nederlanden, hoe zij de learnings van de afgelopen periode gebruikt om de Future Workplace vorm te geven.

Voordelen van thuiswerken zichtbaarder dan ooit

Uit het eerder gepubliceerde onderzoek van Toogethr, uitgevoerd door Ruigrok NetPanel, blijkt dat 60% het thuiswerken goed tot zeer goed bevalt. Minder reistijd, een hogere productiviteit door betere concentratie en de mogelijkheid om je werktijden wat flexibeler in te delen zijn daarbij de meest genoemde voordelen. Naast de voordelen geeft bijna 80% van de ondervraagden tegelijkertijd aan het sociale contact met collega’s te missen en vindt ruim 70% het jammer geen fysiek overleg te kunnen voeren met directe collega’s of leidinggevenden. Ondanks dat gemis is de verwachting toch dat we straks, op basis van het onderzoek, gemiddeld nog maar 2,8 dagen per week naar kantoor gaan, ten opzichte van de gemiddeld 4,2 dagen van voor de coronacrisis.


“De voordelen van thuiswerken willen we graag behouden voor de toekomst”


De conclusie is gerechtvaardigd dat de voordelen van thuiswerken het voorlopig lijken te winnen van de behoefte om elkaar weer vaker te zien op kantoor. Ingrid van Rossum geeft aan dat het komende tijd ook binnen Nationale-Nederlanden een zoektocht zal worden naar het optimale evenwicht. “Thuiswerken heeft zijn voordelen en deze moeten we behouden voor de toekomst. Met elkaar gaan we de juiste balans ontdekken tussen werken vanuit huis en werken op kantoor. Natuurlijk mis ook ik het persoonlijk contact met collega’s, zaken met elkaar afstemmen, plezier hebben met elkaar en samen aan nieuwe dingen werken. Dat zijn de activiteiten waarvoor ik straks weer naar kantoor wil.”


Activity based werken

Net als veel andere corporates is Nationale-Nederlanden al langer bezig met integreren van een new way of working binnen de bestaande bedrijfscultuur. Op basis van activity based werken worden de verschillende kantoren de komende tijd anders ingericht. Van Rossum geeft aan dat de learnings van de afgelopen periode er aan hebben bijgedragen dat er nóg beter gekeken wordt naar de verdeling van te verrichten werkzaamheden en welke rol het kantoor van de toekomst daarin speelt. “We kijken kritisch naar welke activiteiten makkelijk thuis te organiseren zijn en voor welke je graag naar kantoor komt. De verwachting is dat we op kantoor nóg meer gaan samenwerken, nóg meer verbinden en ruimte geven aan creatieve processen.”

Uit het Toogethr onderzoek blijkt verder dat 37% van de ondervraagden het kantoor straks vooral ziet als plek om te overleggen met collega’s. Dit is volledig in lijn met hoe ze bij Nationale-Nederlanden omgaan met de Future Workplace. “Twee van onze panden zijn als eerste aan de beurt. Daar gaan we voor minder bureaus en meer ontmoetingsplekken”, licht van Rossum toe. “De ideeën om het anders in te richten zijn al voor corona ontstaan. Met de ervaringen van de afgelopen periode hebben we besloten om nog meer ontmoetingsruimtes te creëren in plaats van werkplekken. We denken zo nog beter aan de behoefte te voldoen van onze collega’s wanneer ze weer naar kantoor mogen komen.”

Het gebruik van de werkomgeving verder optimaliseren

Het onderzoek geeft richting aan de vraag hoe vaak werknemers na de coronacrisis nog naar kantoor willen komen. Hoe dat in de praktijk gaat uitpakken zal uiteraard per bedrijf verschillen. Duidelijk is wel dat deze verwachte verandering in de dagelijkse bezetting een grote impact zal hebben op de capaciteitsplanning, zeker bij organisaties met veel vierkante meters aan kantoorruimte. Om antwoord te krijgen op de vraag in welke mate het kantoor straks gebruikt gaat worden speelt volgens van Rossum data een cruciale rol. “Het verkrijgen van waardevolle data is cruciaal in het proces waar we nu in zitten. Nu laten onze collega’s via de app weten of ze naar kantoor komen, maar daar moeten we in professionaliseren. Daarom zijn we een platform aan het bouwen dat ons inzicht gaat geven in het gebruik van de werkomgeving.”  


“Data over het gebruik van onze kantoren is straks cruciaal voor een optimale capaciteitsplanning”  

 

Door te weten hoe, wanneer en door wie bepaalde delen van kantoor worden gebruikt krijg je volgens van Rossum ook belangrijke gegevens voor het optimaliseren van de planning van ondersteunende afdelingen. “We willen natuurlijk graag weten wat het effect is op onze services als schoonmaak en catering. Ons doel is om al onze collega’s het beste uit hun werkdag te laten halen door hen maximaal te faciliteren. Of het nu thuis is of op kantoor.”

Wil je meer weten over het onderzoek naar de Future Workplace en hoe andere corporates naar deze ontwikkelingen aankijken? Download hier onze whitepaper en lees meer opvallende reacties en resultaten. En wil je meer weten over de slimme mobiliteitsoplossingen van Toogethr die bijdragen aan een verduurzaamd woon-werkverkeer? Neem contact met ons op, we vertellen je er graag meer over!