De rol van kantoor gaat straks over mensen

Ook al kunnen we het ons bijna niet meer voorstellen, er komt toch echt een moment dat we allemaal weer naar kantoor gaan. Zal alles dan weer teruggaan naar het oude vertrouwde? Of heeft deze periode ons laten zien dat de toekomstige rol van kantoor anders ingevuld gaat worden? Uit onderzoek van Toogethr blijkt in ieder geval dat de Future Workplace hoog op de agenda staat bij de grote bedrijven. We vroegen Wisse Stenchlak, directeur Real Estate Services en Development bij HEYDAY Facility Management, hoe hij tegen deze ontwikkelingen aankijkt.

Versneld nadenken over de werkomgeving

Een van de belangrijkste bevindingen uit ons eerder gepubliceerde onderzoek is dat we straks gemiddeld 2,8 dagen per week naar kantoor willen, ten opzichte van de gemiddeld 4,1 dagen voor corona. Daarnaast zien de ondervraagden het kantoor straks beduidend meer als plek om te overleggen met collega’s dan als feitelijke werkplek (37% vs. 23%). Wisse Stenchlak verwacht ook dat het sociale aspect straks nóg belangrijker wordt, zeker omdat we dat de afgelopen periode zo erg gemist hebben. “Ik denk dat we onderschatten hoeveel ideeën we krijgen en dingen bedenken als je elkaar af en toe spontaan spreekt. Zeker wanneer je als werkgever het kantoor goed ingeregeld hebt en er plek is voor het sociale aspect, dan zie ik dat als belangrijke factor om de slag te winnen.”

Tegelijkertijd benadrukt hij dat het kantoor als werkplek onverminderd belangrijk blijft. “Ik verwacht dat kantoren, nu en in de toekomst, beter uitgerust blijven ten opzichte van de situatie thuis. Op kantoor is er toch net meer ruimte om het optimaal in te richten. Maar de mogelijkheid om ook thuis geconcentreerd te kunnen werken, biedt wel mooie kansen voor de doorontwikkeling van het kantoor.”

Cultural change doorbreekt het conservatieve denken

Bij veel grote bedrijven heerste er nog altijd een soort taboe op het woord ‘thuiswerken’. Door corona zijn ze min of meer gedwongen om toch op een bepaalde manier met het ‘nieuwe werken’ aan de slag te gaan. Stenchlak is blij met deze ontwikkeling. “We dachten dat we vooruitstrevend waren, maar corona heeft laten zien dat veel bedrijven toch nog conservatief zijn over thuiswerken. Het is goed dat die cultural change door corona op veel plekken nu in gang is gezet.”


“Corona heeft laten zien dat veel bedrijven toch nog conservatief zijn over thuiswerken”


De urgentie om na te denken over deze verandering wordt nog eens benadrukt door het feit dat voor ruim 60% van de ondervraagden het thuiswerken goed tot zeer goed bevalt. Dat betekent dat bedrijven niet alleen na moeten denken over een herinrichting van de werkomgeving, het faciliteren van de thuiswerkplek wordt minstens net zo belangrijk. “Je ziet dat de urgentie verandert en bedrijven versneld nadenken over een werkomgeving, zowel thuis als op kantoor, die het beste bij de cultuur en haar mensen past,” voegt Stenchlak toe. “We hebben in 2020 de voordelen van de mogelijkheid tot thuiswerken kunnen ervaren. Ik denk dat bedrijven een hybride werkcultuur gaan omarmen, waarbij de medewerker de keuze krijgt waar het werk wordt gedaan.”


Mensen centraal stellen in de Future Workplace

De resultaten uit het onderzoek rechtvaardigen de conclusie dat werknemers verschillende behoeften hebben als het gaat om hun werksituatie. Volgens Wisse Stenchlak wordt het dan ook tijd dat organisaties meer de focus leggen op hun mensen en niet primair denken vanuit het perspectief van de bestaande werkomgeving. “Wat ik mooi vind is dat dit onderzoek goed laat zien dat kantoren een verzameling zijn van mensen, niet van computers en gebouwen. Het gaat er niet om hoeveel werkplekken je hebt, wat voor gebouw je hebt en welke status je daar aan hangt als bedrijf. Nee, het gaat om je mensen. Dat is al een flinke stap vooruit ten opzichte van het ‘vierkante denken’, waardoor onze kantooromgeving de afgelopen vijftig jaar niet exponentieel is veranderd.”

“Bedrijven denken nu versneld na over een werkomgeving die het beste bij de cultuur en haar mensen past”


Maar welke invloed heeft deze verandering van perspectief dan op de toekomstige inrichting van de werkomgeving? Wat Stenchlak betreft houdt de herijking van de werkplek niet op bij de muren van de kantoor. “Het moet echt een plek worden waar een medewerker graag naar toe komt, waar ruimte is voor sociale interactie en om samen te werken. Maar tegelijkertijd moeten bedrijven zich ook afvragen hoe ze een optimale werkplek bij hun mensen thuis in kunnen richten. Werknemers zijn aan zet en mogen ook wat eisen. Dit vraagt om een holistische aanpak en dus nauwe samenwerking tussen ondersteunende afdelingen als facilities, HR en ICT.”


Omarmen van een hybride werkcultuur

Waar voor veel bedrijven het kantoor nog steeds een plek is waar mensen alleen samenkomen om te werken, benadrukt Stenchlak dat organisaties die anders naar hun werkomgeving durven te kijken, ook daadwerkelijk het verschil kunnen maken. “Ten aanzien van de Future Workplace moet de nadruk meer komen te liggen op hybride werkculturen waarbij het vastgoed en de werkomgeving slechts een middel zijn. Naarmate je als organisatie hoger in deze behoeften piramide komt, ontstaat een meer onderscheidend vermogen van de organisatie en de mogelijkheid voor medewerkers om zich beter te ontplooien en talenten te ontwikkelen. Met als gevolg een groeiende organisatie met aantrekkelijk werkgeverschap. We zien hierin een nog verdere samensmelting van Facility Management en HR.”

Ondanks alle aanwezige voorwaarden om definitief af te rekenen met vaste structuren is Stenchlak erg benieuwd of we deze veranderingen ook echt gaan meemaken. “Ik ben erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Het kan ook zomaar zijn dat we straks gewoon weer ‘back to normal’ gaan, een menselijke en logische reactie. De belangrijkste vraag is dan of deze periode ingrijpend genoeg is geweest om de wereld écht duurzamer en mobieler te maken. Zodat de huidige urgentie ook leidt tot permanente verandering.”

Wil je meer weten over het onderzoek naar de Future Workplace en hoe andere corporates naar deze ontwikkelingen aankijken? Download hier onze whitepaper en lees meer opvallende reacties en resultaten. En wil je meer weten over de slimme mobiliteitsoplossingen van Toogethr die bijdragen aan een verduurzaamd woon-werkverkeer? Neem contact met ons op, we vertellen je er graag meer over