Duurzaam parkeren, welke mogelijkheden zijn er?

Duurzaamheid en parkeren. Op het eerste gezicht twee thema’s die moeilijk samengaan. Het tegendeel is echter waar. Als belangrijke pijler van zakelijke mobiliteit biedt het parkeervraagstuk juist oplossingen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behalen van gestelde duurzaamheidsdoelstellingen binnen een organisatie. De noodzaak van een duurzame parkeeromgeving lijkt in ieder geval bij veel bedrijven hoog op de agenda te staan.

Toenemende focus op duurzaamheid

Vrijwel elke organisatie wil zich in deze tijd van toenemende bewustwording van klimaatverandering op enige manier verbinden aan duurzaamheid. Bedrijven nemen dan ook steeds meer maatregelen om te verduurzamen. Dat is terug te zien in hun producten en diensten, maar ook in het creëren van een duurzame kantooromgeving. In de praktijk blijkt echter het vasthouden aan verduurzaming nogal eens een uitdaging, zeker wanneer het gepaard gaat met investeringen die zich pas na enkele jaren weer terugverdienen.

Zakelijke mobiliteit onder curatele

Om meer sturing te geven aan het behalen van klimaatdoelen wordt de toon vanuit de overheid ook verder verscherpt. Per 1 januari 2023 moeten bedrijven met meer dan 100 werknemers bijhouden hoeveel CO2 hun werknemers in totaal door reizen uitstoten. Vanaf 2025 worden boetes uitgedeeld aan bedrijven die de gestelde doelen niet halen. Daarom richten bedrijven zich steeds vaker op een veranderende zakelijke mobiliteit en duurzaam parkeren. Efficiency, kostenbesparing en aanpassingen die je op korte termijn kunt realiseren spelen bij deze thema’s een belangrijke rol.

 

Werkgevers moeten verantwoordelijkheid pakken in zakelijke mobiliteit en parkeren

 

Haaks op deze trends en maatregelen staat een blijvende voorkeur voor het gebruik van de auto voor onze reis naar kantoor. Uit eerder gepubliceerd onderzoek van Toogethr blijkt dat eind 2021 bijna 80% van werkend Nederland met de auto naar kantoor kwam (78%). Deels veroorzaakt door onze behoefte om niet afhankelijk te zijn van de beschikbaarheid van openbaar vervoer en de vrijheid om zelf het moment te bepalen van vertrek van kantoor. Maar het vasthouden aan de auto komt deels ook voort uit het gebrek van bedrijven in het voorzien van alternatieve (duurzame) manieren van vervoer. Wil je als bedrijf een gewenste gedragsverandering stimuleren dan zal je toch echt zelf de verantwoordelijkheid moeten pakken in het vormgeven van een interessant en prikkelend mobiliteitsaanbod. Vaker naar kantoor komen op de fiets ondersteunt deze ambitie.

Efficiënt en duurzaam parkeren

Wil je als bedrijf echt stappen zetten in het reduceren van jouw carbon footprint dan biedt jouw parkeeromgeving waarschijnlijk nog veel ruimte voor verduurzaming. Waar we in een eerder blog al over schreven zijn er al flink wat bedrijven die nu al met de nodige maatregelen de parkeermogelijkheden voor hun werknemers beperken. Denk daarbij aan het toekennen van parkeerrechten op basis van het type auto en de hoeveelheid CO2-uitstoot. Maar ook het terugbrengen van het aantal keren dat je een plek kunt reserveren en op externe locaties parkeren om vervolgens je zakelijke reis met het ov te vervolgen zijn daarbij veelgebruikte instrumenten. Heb je daarnaast plannen om jouw parkeerlocatie anders in te richten dan sorteer je met de integratie van laadmogelijkheden op parkeerplekken al voor op de verwachte explosieve groei van het aantal elektrische auto’s.

 

Inzicht in gebruikersdata ondersteunen een efficiënt en duurzaam parkeerbeleid

 

Voor een optimale efficiency en daarmee duurzame aanpak van je bestaande parkeerlocatie, is het integreren van een slim parkeermanagementsysteem dé oplossing. Met Toogethr Parking heb je altijd inzicht in het parkeergedrag van jouw werknemers. Op basis van gebruikersdata kan je vervolgens gericht beslissingen nemen in het toekennen van parkeerrechten en het optimaliseren van de parkeerbezetting.  

 

Meer weten over de mogelijkheden van Toogethr Parking en hoe ons parkeermanagementsysteem ook voor jouw bedrijf kan werken, plan dan een vrijblijvend adviesgesprek in met één van onze experts. Het is een gesprek van +- 25 minuten, op een tijdstip naar jouw voorkeur.

Om een gesprek in te plannen, klik hier.