Duurzame mobiliteit - dit zijn de feiten en kansen

Steeds meer werkgevers zien verandering in de gewenste mobiliteit van de werknemers: zij willen meer flexibiliteit. Tegelijkertijd vraagt de markt om duurzame alternatieven. Bovenal sturen het kabinet en de Europese Unie sterk aan op vermindering van CO2-uitstoot. We moeten met z’n allen richting groener woon-werkverkeer. Lees hier welke veranderingen er staan te gebeuren, en hoe Toogethr je op weg helpt naar duurzame mobiliteit.

Politieke ontwikkelingen

De mobiliteitssector is continu in beweging. Met name veranderingen binnen wet- en regelgeving gericht op duurzaamheid zijn van invloed. Hieraan ten grondslag ligt het ambitieuze Europese klimaatdoel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Als tussendoel is ingezet op tenminste 55% CO2-reductie per 2030 ten opzichte van 1990. Met het plan en de slogan ‘Fit for 55’ wordt verwezen naar het pakket van klimaat- en energiebeleidsvoorstellen om per 2030 tenminste 55% CO2-reductie te hebben gerealiseerd.  Europese lidstaten, en dus ook Nederland, ontwikkelen wetten en stimuleringsmaatregelen om negatieve milieueffecten in te dammen en te voldoen aan de klimaatdoelen voor 2030 en 2050.


Met deze veranderingen moeten we rekening houden

De veranderingen in wet- en regelgeving kunnen wat ver weg voelen, maar ze werken door in ons dagelijks leven. Een interessante ontwikkeling is het toenemende aantal autoluwe zones. Hierin zijn fietsers en voetgangers prioriteit in plaats van de auto. Om steden gezond, inclusief en goed verbonden te ontwerpen dient er een verschuiving plaats te vinden van ‘gericht op de auto’ naar ‘gericht op fiets- en voetgangers’. In Utrecht bijvoorbeeld worden tussen 2022 en 2026 ieder jaar vijftig parkeerplekken opgeheven. In Amsterdam streeft men naar het opdoeken van ruim 10.000 parkeerplaatsen. Op deze manier is er meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en ontmoeting. Tegelijkertijd wordt er ingezet op duurzame manieren van openbaar vervoer om toch goed te kunnen bewegen in, van en naar de (binnen)stad. 


Een mooi voorbeeld hiervan is Merwede in Utrecht, een autovrije wijk met tienduizend inwoners. Hier maakt de auto geen deel uit van het straatbeeld, op enkele elektrische deelauto’s na. Bewoners en bezoekers parkeren hun eigen auto’s aan de rand van de wijk in een ondergrondse parkeergarage en maken in de wijk gebruik van alternatief vervoer. Ze worden aangemoedigd te lopen en te fietsen waar mogelijk, en anders te reizen met openbaar vervoer of deelmobiliteit. In het ontwerp zit verwerkt dat Merwede goed verbonden is met de rest van de stad door nieuwe fiets- en wandelroutes en een snelle Ov-verbinding.

Aantrekkelijke alternatieven

Met de aankomende CO2-registratieplicht kun je als werkgever je werknemers helpen door de overstap op duurzaam vervoer makkelijker te maken. Dit kun je bereiken door; beloningen te geven en te allen tijde goed te luisteren naar hun (veranderende) wensen.

Een goed voorbeeld is het fietsplan, waarbij een fiets van de zaak sinds 2015 onder de Werkkostenregeling (WKR) valt. Dit is een fiscale regeling in Nederland die bedrijven de mogelijkheid biedt om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers te geven binnen een bepaalde fiscale ruimte. In 2023 is het percentage fiscale ruimte in de WKR zelfs tijdelijk naar 3% verruimd. Hoewel dit percentage in 2024 weer daalt naar 1,92%, is dit ten opzichte van 2022 - toen was het 1,7% - alsnog een toename.

Duurzame mobiliteit kan onder de WKR nog meer worden gestimuleerd door bijvoorbeeld het verstrekken van abonnementen voor het openbaar vervoer. Dit moedigt werknemers aan om milieuvriendelijkere vervoerswijzen te kiezen, terwijl bedrijven tegelijkertijd fiscale voordelen kunnen genieten en hun betrokkenheid bij duurzaamheid kunnen benadrukken. Een ander voorbeeld is een hogere kilometervergoeding voor fietsen in plaats van autorijden. Verschillende organisaties proberen een groter deel van hun werknemers op de fiets naar werk te krijgen.


Toogethr

Zowel overheid als bedrijven dragen graag hun steentje bij aan de transitie naar duurzame mobiliteit. Toogethr staat bedrijven bij in de overstap naar een duurzame toekomst. Wij bieden onder meer de applicatie Toogethr Cycles om het fietsgebruik onder werknemers te stimuleren en vergemakkelijken. Meer weten? In onze whitepaper over duurzaam woon-werkverkeer staan alle ins en outs helder uiteengezet. Interesse in onze oplossingen? Hier boek je een demo. We maken samen de uitdagingen inzichtelijk en we zoeken samen naar gepaste oplossingen!