Een stappenplan voor de Future Workplace

De Future Workplace staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. De meeste organisaties halen eerder in gang gezette ontwikkelingen naar voren, waarbij herinrichting van de werkomgeving op basis van een veranderende werkcultuur prioriteit heeft. Maar hoe kunnen bedrijven de Future Workplace het beste vormgeven? We vroegen Anna van der Jagt, consultant bij HEYDAY Facility Management, hoe zij tegen deze ontwikkelingen aankijkt en hoe ze organisaties richting geeft aan hun toekomstige werkomgeving.

Onomkeerbare trends in de werkomgeving

De verwachting is dat bedrijven met de learnings van de afgelopen periode meer naar een hybride werkcultuur toe zullen gaan. Uit eerder gepubliceerd onderzoek van Toogethr blijkt dat voor 60% van de ondervraagden het thuiswerken momenteel goed tot zeer goed bevalt. De voordelen van thuiswerken dragen er ongetwijfeld ook aan bij dat de werknemers in het onderzoek aangeven straks gemiddeld nog maar 2,8 dagen naar kantoor te willen gaan, ten opzichte van de gemiddeld 4,1 dagen voor corona. Het sociale aspect zal wat hen betreft de drijfveer worden om op kantoor te zijn en minder de uitvoering van het dagelijkse werk zelf.

Anna van der Jagt helpt vanuit HEYDAY bedrijven en overheidsinstellingen bij het vormgeven van hun Future Workplace. Ze ziet dat veel organisaties reageren op de huidige ontwikkelingen. “Er gebeurt op dit moment heel veel in de wereld. Trends als thuiswerken, vitaliteit en duurzaamheid zijn allemaal in een stroomversnelling gekomen. Bedrijven ervaren veel prikkels om te moeten veranderen.”

De veranderende rol van kantoor als basis voor de Future Workplace

De rol van kantoor verandert. Anna van der Jagt ziet deze trend dan ook als basis voor het vormgeven van de Future Workplace. “We zien overal om ons heen dat het kantoor steeds meer wordt gezien als ontmoetingsplek. Kantoor moet een plek worden waar je graag naar toekomt, het moet écht waarde toevoegen ten opzichte van de werksituatie thuis. Ik denk ook dat we straks niet meer stukken gaan uitwerken op kantoor, dat is iets wat we prima thuis kunnen doen.”


“Huisvesting is een middel om een nieuwe werkcultuur te realiseren op basis van de behoeftes van de medewerkers.”


Wat haar betreft gaat de Future Workplace om meer dan alleen huisvesting. “Met onze Future Workspace aanpak nemen we vanuit HEYDAY onze opdrachtgevers stap voor stap mee om alle ontwikkelingen samen te brengen in één visie. Bij HEYDAY spreken we bewust van een workspace, omdat het wat ons betreft meer bevat dan alleen de workplace. Future Workspace is écht meer dan een verandering in de huisvesting, het is namelijk een werkcultuur waarin de behoeftes van medewerkers in centraal staan. Huisvesting is een middel om deze gewenste werkcultuur te bereiken.”

Hybride werken vraagt om een gestructureerde aanpak

De veranderende rol van kantoor vraagt om een gestructureerde aanpak van de Future Workplace. Waar hebben werknemers behoefte aan en hoe kunnen deze behoeftes ingepast worden in de werkcultuur? Anna van der Jagt legt uit dat de aanpak van HEYDAY organisaties en instellingen richting geeft. “Onze aanpak bestaat uit drie fases. We beginnen meestal met een strategische sessie, waarbij we de stip op de horizon formuleren. In de tweede fase concretiseren we deze visie. In deze fase halen we aan de hand van kwantitatief en kwalitatief onderzoek behoeftes van werknemers op. Dat geeft ons de mogelijkheid om de visie te laden en een concreet Future Workspace plan van aanpak op maat te maken. Daarmee is de basis gelegd om in fase drie de geformuleerde stappen te implementeren en te realiseren.”

De toekomst van de Future Workplace

De Future Workplace zal er niet voor elke organisatie hetzelfde uitzien. Volgens Anna van der Jagt hangt veel samen met de bedrijfscultuur. “Het zal inderdaad geen standaard oplossing zijn die bij elke organisatie zal passen. Veranderingen moeten ook passen bij de missie, visie en cultuur van de betreffende organisatie. Daarom denken wij samen met organisaties na, bij het definiëren van het onderscheidende vermogen, hoe hun eigen huisvestingsvisie eruitziet. Op basis van deze visie en de behoeftes van de medewerkers kunnen we bepalen welke werkcultuur hierbij past.”


“Ik zou organisaties willen adviseren om juist nu over Future Workspace na te denken en het momentum te pakken!”


Ook mobiliteit is volgens Anna van der Jagt een belangrijk onderdeel van de Future Workplace. “Ik verwacht dat we een stuk flexibeler met mobiliteit zullen omgaan. Ik denk dat we straks niet allemaal weer achter elkaar aansluiten in de spits. Ook denk ik dat er rondom het thema vitaliteit meer bewustzijn is gecreëerd, waardoor we wat vaker de fiets zullen pakken naar werk en minder de auto gebruiken. Thema’s als flexibiliteit, vitaliteit, duurzaamheid en mobiliteit zijn eigenlijk altijd terugkerende gespreksonderwerpen wanneer we met opdrachtgevers over de Future Workspace praten.”  

Meer weten over de Future Workplace en de resultaten van ons onderzoek? Download het volledige onderzoek hier.