Op weg naar meer duurzame, flexibele mobiliteit?

We gaan weer meer naar kantoor. En dat is goed te merken. Meer drukte op de weg, de binnensteden in de Randstad lopen weer langzaam vol en kantoortuinen bloeien weer voorzichtig op. Toch lijkt het erop dat de rol van kantoor structureel aan het veranderen is, van pure werkplek naar een locatie om collega’s en leidinggevenden te ontmoeten voor overleg. Hebben deze ontwikkelingen ook invloed op de manier waarop we weer naar kantoor reizen? In opdracht van Toogethr deed onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel onderzoek.

Niet minder, wel veranderde mobiliteit

De voordelen van thuiswerken hebben eraan bijgedragen dat het bij steeds meer bedrijven vast onderdeel wordt van de bedrijfscultuur. Werkgevers komen daarin ook steeds meer tegemoet aan de groeiende behoefte van hun werknemers om een optimale thuiswerksituatie te creëren. Doordat we onze werkweek en -dag anders indelen, gaan we gemiddeld minder, maar ook op andere tijden naar kantoor. Een logische conclusie zou zijn dat er met deze ontwikkelingen dus per saldo ook minder vervoersbewegingen gemaakt worden. Carlo van de Weijer, Director Smart Mobility en General Manager AI Systems Institute TU Eindhoven, verwacht echter dat door het toegenomen thuiswerken een andere blijvende trend zal ontstaan.

“Per saldo zijn we niet minder mobiel geworden”

 

“Ik denk dat er een verschuiving plaats zal vinden van zakelijke mobiliteit naar vrijetijdsmobiliteit. Wanneer je niet zo lang hoeft te reizen, vullen we die tijd in door ons op een andere manier te bewegen, bijvoorbeeld door te fietsen en te wandelen. Per saldo zijn we dus niet minder mobiel geworden en ik denk dat dat ook niet gaat gebeuren.”

Mobiliteit en het belang van zelfbeschikking

Wanneer we inzoomen op de resultaten dan laat het onderzoek duidelijk zien dat de auto met 75% nog steeds verreweg het meest populaire vervoermiddel is om mee naar werk te reizen. Bijna een derde van de ondervraagden (31%) geeft aan ook weleens met de (elektrische) fiets naar kantoor te gaan, terwijl het openbaar vervoer nog slechts door 13% van ondervraagden wordt gebruikt voor woon-werkverkeer.

 

Het openbaar vervoer lijkt voorlopig de gunst van de werknemers te verliezen ten opzichte van de auto en de fiets. Vanwege de mondkapjesplicht en het verhoogde risico op contact met medereizigers is dat niet onlogisch, de vraag is echter wel of de ov-reiziger nog massaal de weg terug zal vinden naar deze manier van vervoer. Gezien de belangrijkste redenen die werknemers geven voor de keuze van hun vervoermiddel, namelijk zo snel mogelijk op kantoor willen zijn (53%) en zelf kunnen bepalen wanneer je weer naar huis gaat (44%), lijkt het er namelijk op dat zelfbeschikking een bepalende factor zal zijn voor onze mobiliteit de komende tijd.

“Ik verwacht dat de auto over het hoogtepunt heen is”

 

Henry Steenbergen, Sectorbankier Transport, Logistiek en Mobiliteit bij de Rabobank, begrijpt dat de auto onverminderd populair is, maar denkt toch dat we aan de vooravond staan van een structurele verandering. “Ik verwacht dat de auto over het hoogtepunt heen is. Auto’s komen de binnensteden van de grote steden al niet meer in en bedrijven willen steeds vaker van hun leaseauto’s af. Ik denk dat we daarom vol gaan inzetten op de fiets, waarbij meehelpt dat we van nature een fietsland zijn.”

Werkgevers aan zet

Uit het onderzoek blijkt dat 69% van de werknemers die met de fiets naar kantoor gaan dit doen omdat ze zich daardoor vitaal en gelukkig voelen. Toch is er ook een grote groep die niet zomaar uit zichzelf de overstap maken. Bijna de helft van de ondervraagden (48%) geeft namelijk aan een duurzaam vervoermiddel te overwegen, mits ze daarvoor door hun werkgever beloond worden. En nog eens 36% maakt graag gebruik van de (elektrische) fiets, maar dan moet deze wel door hun werkgever beschikbaar worden gesteld.

 

Deze cijfers maken duidelijk dat veel werknemers de verantwoordelijkheid voor duurzaam reisgedrag bij hun werkgever neerleggen. Er zijn overigens al genoeg werkgevers die zelf het initiatief nemen om bijvoorbeeld het gebruik van de fiets onder het personeel te stimuleren. Carlo Buise, programmacoördinator mobiliteit bij het Radboudumc, legt uit hoe zij dit doen. “We hebben een aantal keer de e-bike probeerweken georganiseerd, waarbij werknemers drie weken een e-bike tot hun beschikking hadden. Ongeveer 50% stapte daarna daadwerkelijk over van de auto naar de e-bike, omdat ze zich realiseerden dat ze er gelukkiger van worden en het goed is voor de gezondheid.”

Belangrijkste resultaten en bevindingen van mobiliteitsexperts

Ben je benieuwd welke mobiliteitskeuzes werkend Nederland maakt en hoe mobiliteitsexperts tegen de laatste ontwikkelingen aankijken? Download hier de whitepaper en lees meer over de belangrijkste resultaten en conclusies.