Parkeren onder druk door verscherpte klimaatmaatregelen

De gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs krijgen steeds meer een gezicht. Maar goed ook, want ambitieuze klimaatdoelen vragen om ambitieuze maatregelen. Aangezien het bedrijfsleven een belangrijk aandeel heeft in de huidige belasting van het milieu, maakt vrijblijvendheid inmiddels plaats voor rekenschap. Parkeren zal de komende jaren voor veel bedrijven een belangrijk instrument worden om aan de gemaakte afspraken te kunnen voldoen.

Waarom bedrijven willen verduurzamen 

Bedrijven hebben de gezamenlijke doelstelling uitgesproken dat er in 2030 een megaton minder CO2-uitstoot is gerealiseerd ten opzichte van 2019. Tot nu toe waren bedrijven vrij in het nemen van maatregelen die deze doelstelling ondersteunde, afgelopen 18 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met wetgeving die bedrijven steeds meer dwingt maatregelen te nemen om hun zakelijke reizen, inclusief woon-werkverkeer, te verduurzamen.

Verduurzaming van zakelijk reizen bovenaan de agenda

Concreet betekent dit dat bedrijven met meer dan honderd werknemers verplicht worden om de CO2-uitstoot van reizende werknemers te verminderen. Per 1 januari 2023 moeten deze bedrijven hun uitstoot rapporteren, zodat de overheid kritisch kan meekijken of de reductie wel hard genoeg gaat. Is dat niet het geval, worden er per 2025 boetes gegeven aan bedrijven die de gestelde norm blijvend overschrijden. Meer dan voldoende reden voor bedrijven die verduurzaming nog niet bovenaan de agenda hebben staan, dit zo snel mogelijk alsnog te doen.

Parkeren als tool voor duurzaamheid

Bedrijven waar woon-werkverkeer al vast onderdeel uitmaakt van hun beleid, weten precies waar hun werknemers behoefte aan hebben en hoe ze hier op een duurzame manier op in kunnen spelen. Veel werkgevers zijn hier nog niet actief mee bezig, omdat ze het lastig vinden om gerichte maatregelen te nemen voor doelen die ver in de toekomst liggen, óf ze hebben gewoonweg niet de handvatten om een gewenste gedragsverandering onder hun werknemers te realiseren.  

Gericht parkeerbeleid draagt bij aan het behalen van gestelde klimaatdoelen 

Hybride werken is voor veel bedrijven interessant, omdat er daardoor minder zakelijke kilometers worden gereden. Het stimuleren van fietsgebruik is daarnaast een efficiënte manier om het woon-werkverkeer binnen een organisatie te verduurzamen. Als derde pijler van zakelijke mobiliteit kan je met gericht parkeerbeleid maatregelen nemen die direct bijdragen aan het behalen van gestelde klimaatdoelen binnen de organisatie. Denk daarbij aan:   

  • Toekennen van specifieke parkeerrechten. Een elektrische auto krijgt voorrang, diesel krijgt geen toegang. Of wanneer je binnen een bepaalde straal van kantoor woont, krijg je geen parkeerrecht toegewezen. Is het verschil tussen een treinreis en met de auto naar kantoor groter dan een x aantal minuten, ook dan kan je de mogelijkheid krijgen te parkeren.
  • Parkeren is alleen nog mogelijk voor auto’s die een maximum hoeveelheid CO2 per kilometer uitstoten. 
  • Bij drukte op de parkeerlocatie werknemers een paar keer de mogelijkheid geven om een parkeerplek te reserveren, op andere dagen thuiswerken of op een andere manier naar kantoor komen.

Toogethr Parking als handvat

Voor grote organisaties is inzicht in het reisgedrag van werknemers een absolute noodzaak om de juiste maatregelen te kunnen nemen richting verduurzaming. Het parkeermanagementsysteem van Toogethr biedt uitkomst. De mogelijkheid om werknemers parkeerplekken te reserveren genereert relevante gebruikersdata waarmee de juiste beslissingen genomen kunnen worden. Toekennen van parkeerrechten en afschalen van parkeermogelijkheden voor werknemers worden daarmee vast onderdeel van een duurzaam parkeerbeleid.

Wij snappen als geen ander dat iedere parkeersituatie anders is. Ben jij benieuwd hoe onze oplossing voor jouw specifieke situatie kan werken, plan dan een vrijblijvend adviesgesprek in met één van onze experts. Het is een gesprek van +- 25 minuten, op een tijdstip naar jouw voorkeur.

Om een gesprek in te plannen, klik hier.