Thuiswerken als vast onderdeel van de bedrijfscultuur

Thuiswerken is alweer ruim een jaar de norm voor veel werknemers. De meesten kunnen niet wachten om weer naar kantoor te gaan. De verwachting is echter dat de voordelen van thuiswerken een katalysator zijn voor de veranderende rol van kantoor en structurele herinrichting van de werkvloer. We vroegen Robert Ciggaar, Director Asset Management Offices bij Certitudo Capital, hoe hij tegen deze ontwikkelingen aankijkt en of hij deze kenmerken voor de Future Workplace onderschrijft.

Focus op kwalitatieve inrichting van kantoor

Wat de impact straks precies zal zijn staat natuurlijk nog niet vast, maar dat de learnings van deze periode van invloed zijn op hoe bedrijven momenteel nadenken over herinrichting van de werkomgeving is wel degelijk zichtbaar. Uit het eerder gepubliceerde onderzoek van Toogethr blijkt dat voor 60% van de werknemers de thuiswerksituatie goed of zeer goed bevalt. Naast de onmiskenbare voordelen van thuiswerken valt verder op dat werknemers het kantoor straks meer zien als plek om te overleggen dan als plek om werk uit te voeren.  

Robert Ciggaar verwacht ook dat het sociale aspect belangrijk wordt als het gaat om aanpassingen op de werkvloer. “Ik denk dat er door toedoen van corona vanuit kantoorgebruikers nog meer de nadruk wordt gelegd op de vraag naar kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte. In mijn ogen moet dat dan echt een plek worden waar je flexibel kunt werken, meer geschikt voor fysieke overleggen en kort maar efficiënt integraal overleg voeren. Het gevolg daarvan is dat er een verschuiving plaats zal vinden naar een meer flexibele en kwalitatieve inrichting van de werkruimte met wellicht minder klassieke bureauopstelling.”

Verschillende behoeften binnen de vastgoedmarkt

Uit genoemd onderzoek blijkt ook bij veel bedrijven de urgentie om eerder in gang gezette ontwikkelingen naar voren te halen. Volgens Robert Ciggaar gaat het daarbij niet alleen om een herijking van de huidige inrichting van de werkvloer, maar zal door de verwachte veranderende verhouding tussen thuiswerken en werken op kantoor (van gemiddeld 4,1 dagen naar 2,8 dagen per week) ook de beslissing over het aantal benodigde vierkante meters op de agenda komen te staan.

“Bij grotere bedrijven zal het thuiswerken veel meer onderdeel worden van de bedrijfscultuur”

Waarbij hij overigens wel een duidelijk verschil ziet tussen corporates en middelgrote bedrijven. “De meeste grotere bedrijven hebben nog langlopende huurcontracten. Die trappen voorlopig op de handrem qua herhuisvesting beslissingen, omdat er veel onderzekerheid is qua toekomstige behoefte op de langere termijn. Daar kijkt men op dit moment meer naar oplossingen als onderverhuur of indeplaatsstelling van gehuurde kantoormeters binnen het eigen kantoorpand om enige vorm van flexibiliteit qua toekomstige behoefte te waarborgen. Ik verwacht wel dat die bedrijven straks de markt met een veranderende zoekvraag herbetreden nadat de huurovereenkomst is afgelopen.”

Bij kleinere bedrijven ziet hij al wel reactie uit de markt komen. “Je ziet dat kleinschalige bedrijven de beslissingen over andere huisvesting al wél naar voren halen mede doordat er sprake is van korter lopende huurcontracten waardoor dit mede beter mogelijk wordt gemaakt. Bij hen is er ook meer noodzaak, aangezien het verschil in een paar werkplekken direct veel impact heeft op de financiele huishouding.”

Satellietkantoren hebben de toekomst

Werknemers zijn niet onverdeeld enthousiast over het idee om in een satellietkantoor of een gedeeld kantoor te moeten werken, zo blijkt uit het onderzoek. Toch verwacht Robert Ciggaar dat deze vorm van huisvesting de toekomst heeft binnen de markt voor kantoorvastgoed, waarbij flexibiliteit het sleutelwoord is. “Als ik wat verder naar de toekomst kijk dan denk ik dat de rol van satellietkantoren erg belangrijk gaat worden. De ‘oude/traditionele’ kantoorgebouwen zijn veel meer ingericht in hokjes en langlopende verplichtingen en daardoor veel minder flexibel qua kantoorinrichting. Ik verwacht dat bedrijven in de toekomst in de vorm van satellietkantoren veel meer zullen inspelen op de veranderende behoefte van werknemers als het gaat om flexibele uren en mobiliteit.”  

“De focus zal liggen op een kwalitatieve inrichting voor overleg met minder traditionele indeling middels vaste bureaus”  

Robert Ciggaar vult nog aan dat hierin vanuit Certitudo zelf al verschillende initiatieven worden ondernomen. “Dit doen wij door middel van SUCCEED Offices in Eindhoven, Den Bosch en Amsterdam voor huurders maar ook voor collega’s. SUCCEED is een professionele werkomgeving waar entrepreneurs, solopreneurs, start-ups, mkb’er en zzp’ers verbinden en groeien. Of ze nu een bureau, verdieping, kantoor of vergaderruimte nodig hebben SUCCEED biedt het allemaal en zo veel mogelijk middels flexibele contracten. Zo proberen we optimaal in te spelen op snel veranderende behoefte vanuit de markt naar meer flexibiliteit.”

Wil je meer weten over het onderzoek naar de Future Workplace en hoe andere corporates naar deze ontwikkelingen aankijken? Download hier onze whitepaper en lees meer opvallende reacties en resultaten. En wil je meer weten over de slimme mobiliteitsoplossingen van Toogethr die bijdragen aan een verduurzaamd woon-werkverkeer? Neem contact met ons op, we vertellen je er graag meer over.