Thuiswerken blijft, onze mobiliteit verandert

Doordat we weer met beperkende maatregelen te maken hebben, is ook het advies om meer thuis te werken weer van kracht. Daarmee is het nog steeds niet volledig duidelijk wat het effect van corona op de mate van thuiswerken is, zeker is wel dat de meeste ondernemers verwachten dat hybride werken structureel onderdeel van hun bedrijfscultuur zal worden. Dat dit ook van invloed zal zijn op de manier waarop we naar kantoor reizen, is niet meer dan logisch.

Thuiswerken verschilt per sector  

Als we het hebben over thuiswerken door werknemers van Nederlandse bedrijven, dan geeft het natuurlijk een vrij generalistisch beeld wanneer de cijfers op één hoop worden geveegd. De Conjunctuurenquête Nederland, waarop onder meer het CBS, MKB Nederland en de KvK hun cijfers baseren, zoomt wat dieper in op de verschillende sectoren. Wat direct opvalt is dat 28% van de ondervraagde ondernemers aangeeft dat thuiswerken überhaupt geen optie is vanwege de aard van de werkzaamheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de horeca en de cultuursector.

Waar hybride werken wel mogelijk is, verwacht twee derde van de ondernemers dat thuiswerken een blijvend onderdeel is van hoe er binnen hun bedrijf gewerkt wordt, waar managers binnen de grotere bedrijven daar meer op vertrouwen dan ondernemers in het mkb (75% vs. 60%). Het overgrote deel van de leidinggevenden die ervan uitgaan dat thuiswerken structureel deel uit gaat maken van de bedrijfscultuur, zullen dit ook actief binnen de organisatie stimuleren. Per sector verschilt het (uiteraard) flink hoe men tegen thuiswerken aankijkt. Het is niet verrassend dat in sectoren waar sprake is specialistische zakelijke dienstverlening, zoals reclamebureaus en administratiekantoren, maar ook in de informatie- en communicatiesector, ondernemers de huidige vorm van hybride werken als een blijvend fenomeen zien.       

Mobiliteit volgt nu veelal nog vaste patronen

In het verlengde van de Conjunctuurenquête is het uitermate interessant om te zien welke invloed het thuiswerken heeft op onze mobiliteit. In opdracht van Toogethr deed onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel afgelopen zomer al navraag onder ruim duizend werknemers van Nederlandse bedrijven hoe ze hun mobiliteit verwachten in te richten wanneer de beperkende maatregelen weer achter ons zouden liggen. Nu deze nog steeds van kracht zijn, zijn de uitkomsten van ons onderzoek ook nog actueel. Een belangrijke uitkomst is dat slechts 4% van de ondervraagde werknemers, waarbij niets is veranderd aan hun woon-werkverkeersituatie sinds het begin van de pandemie, anders is gaan reizen door de nieuwe omstandigheden. 

Omdat we gewend zijn aan onze vaste patronen, verder versterkt door het mijden van het openbaar vervoer, is het gebruik van de auto nog steeds veruit het meest populair voor ons vervoer naar kantoor (75%). Voor bijna een derde (31%) is de (elektrische) fiets een vast onderdeel van hun manier om naar kantoor te reizen. En ook al worden er met toenemende regelmaat initiatieven gelanceerd, zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven, die het gebruik van de auto ontmoedigen, lijkt het erop dat er meer voor nodig is om mensen structureel uit de auto te krijgen richting een alternatief, duurzaam vervoermiddel.

Hoe krijgen we onze mobiliteit dan wel in beweging?

Uit het Toogethr onderzoek blijkt dat werknemers vooral naar hun werkgevers kijken voor mogelijke alternatieve manieren van mobiliteit. Zo geeft bijna de helft van de ondervraagden (48%) aan dat ze bereid zijn om over te stappen naar een alternatief, duurzaam vervoermiddel, mits ze daarvoor wel beloond worden. Voor 36% van de werknemers is een incentive in de vorm van een beloning niet per se nodig, maar zou het beschikbaar stellen van een elektrische fiets al voldoende zijn om hier gebruik van te gaan maken. 

De belangrijkste conclusie van ons mobiliteitsonderzoek is dat we met name door onze zelfgekozen vrijheid en zelfbeschikking veelal vasthouden aan het gebruik van de auto om van en naar kantoor te reizen, maar we zeker openstaan voor duurzame manieren van vervoer, mits (financieel) interessant genoeg én het liefst ook nog gefaciliteerd door onze werkgever. 


Ben je benieuwd naar alle onderzoeksresultaten en de bevindingen van een drietal vooraanstaande mobiliteitsexperts? Download dan nu de whitepaper en lees alles over de mobiliteit van werkend Nederland.