ESG: wat is het en wat betekent het voor jouw organisatie?

Je kunt er als organisatie maar ook als investeerder bijna niet meer omheen: ESG. Deze duurzaamheids- en ethische criteria toetsen de mate waarin bedrijven zich bezighouden met mens, maatschappij en milieu. Maar wat houdt dit concreet in en hoe ga je hier als organisatie mee om?

Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social, and Governance en verwijst naar een aantal criteria die investeerders en andere belanghebbenden gebruiken om de duurzaamheid en ethische impact van een organisatie te beoordelen. In Nederland en Vlaanderen kennen we dit ook wel als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

In de jaren 90 kwam er een omslag in de manier waarop bedrijven en investeerders naar ondernemen en investeren keken. Zo werd er niet alleen meer naar financiële prestaties gekeken, maar ook naar maatschappelijke impact. In 1994 werd dit principe door John Elkington “People, Planet, Profit” genoemd. Dit principe lag ten grondslag aan wat we nu kennen als ESG.

De drie pijlers van ESG

De ESG-richtlijnen bestaan uit 3 belangrijke pijlers:

1. Environmental

De environmental pijler richt zich op de impact van een bedrijf op het milieu, inclusief kwesties als klimaatverandering, CO2-uitstoot, energieverbruik, watergebruik, afvalbeheer en milieuvervuiling.

Bedrijven worden beoordeeld op hun inspanningen om milieuvriendelijke praktijken te implementeren, zoals het verminderen van CO2-uitstoot, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het verminderen van hun afvalproductie.

2. Social

Deze pijler draait om de manier waarop een bedrijf omgaat met sociale kwesties, waaronder arbeidspraktijken, mensenrechten, diversiteit en inclusie, arbeidsveiligheid, betrokkenheid bij de gemeenschap en klanttevredenheid.

Bij deze richtlijn worden bedrijven beoordeeld op hun vermogen om een positieve sociale impact te hebben, zoals eerlijke arbeidspraktijken, het waarborgen van veilige werkomstandigheden, het bevorderen van diversiteit en inclusie, en het ondersteunen van lokale gemeenschappen.

3. Governance

Governance draait om de structuur en het bestuur van een bedrijf, inclusief zaken als de samenstelling van de raad van bestuur, transparantie, ethische normen, beloningsbeleid, anticorruptiepraktijken en naleving van regelgeving.

Bij deze pijler worden bedrijven beoordeeld op hun bestuurspraktijken, zoals de mate van transparantie, de onafhankelijkheid van de raad van bestuur, de mate waarin belangenconflicten worden aangepakt en de effectiviteit van risicobeheer.

Hoe wordt de ESG-score berekend?

De ESG-score geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is om aan zijn ESG-verplichtingen te voldoen. De ESG-score is een getal tussen de 0-100 en kun je laten berekenen door een externe partij die daarin gespecialiseerd is. Deze partij maakt gebruik van zowel de data die jij aanlevert, als publiekelijk toegankelijke data en overheidsdata.

Wat is een goede ESG-score?

Over het algemeen wordt een score van minder dan 50 gezien als een slechte prestatie, terwijl scores boven de 70 worden gezien als uitstekend.

Waarom is ESG belangrijk?

Met het ESG-raamwerk laat je zien hoe je omgaat met risico’s en kansen, maar ook hoe jij je als organisatie inzet voor jouw medewerkers en het milieu. 

Het is daarom belangrijk om een duidelijke ESG-strategie op te zetten om op alle pijlers goed te scoren. Met behulp van een rapportage kun je vervolgens laten zien hoe je jouw ESG-doelen daadwerkelijk bereikt en dat je niet slechts aan “greenwashing” doet.

Een goed doordachte ESG-strategie en hoge score biedt een aantal belangrijke voordelen:

Hogere aantrekkingskracht voor investeerders en beleggers 

Een organisatie met een hoge ESG-score geeft om haar klanten, werknemers en het milieu en positioneert zich daarmee beter in de markt. Dit maakt jouw bedrijf aantrekkelijker voor investeerders dan concurrenten die geen hoge ESG-score hebben. 

Risicobeheer

Met behulp van ESG-rapportages kun je potentiële risico’s identificeren die anders over het hoofd gezien hadden kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan klimaat- en reputatierisico’s, maar ook aan kredietrisico’s.

Voldoen aan regelgeving

Bewust bezig zijn met ESG-richtlijnen helpt je de huidige milieu-, sociale en bestuursregelgeving beter te begrijpen en te voldoen aan bestaande wetgeving, zoals de Wet milieubeheer.  

Daarnaast vormt ESG-data de basis voor onder andere de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een duurzaamheidsrapportage die grote ondernemingen vanaf 2024 verplicht moeten gaan aanleveren.

Van nice-to-have naar need-to-have

Momenteel is een volledig ESG-beleid nog niet verplicht, maar houd er rekening mee dat een aantal onderdelen van ESG wel vereist zijn, zoals de Wet milieubeheer.

In de komende jaren zal ESG een steeds grotere rol gaan spelen voor bedrijven en investeerders en langzaam van een nice-to-have naar een need-to-have gaan. 

Het opzetten en uitvoeren van een ESG-beleid is een lang en uitgebreid proces. Gelukkig zijn er al een aantal dingen die je als bedrijf kunt doen, waaronder het stimuleren van duurzaam woon-werkverkeer om jouw CO2-uitstoot te verminderen en de vitaliteit van je werknemers te verbeteren.

Toogethr helpt bedrijven met het verlagen van hun CO2-voetafdruk om zo beter aan de ESG-criteria te voldoen. De afgelopen jaren heeft IJmond Bereikbaar dankzij fietsstimulering van Toogethr zelfs meer dan 383.000 kilo CO2 bespaard.

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen je CO2-voetafdruk te verlagen en je ESG-score te verhogen? Neem dan contact op of plan een korte demo met een van onze specialisten.