Zo krijg je je medewerkers op de fiets

Je medewerkers meer laten fietsen doe je door fietsen aantrekkelijk te maken met de juiste stimuleringsmaatregelen. Lees in deze blog hoe je dat doet.

Met fietsstimulering hebben wij sinds 2021 het aantal gefietste kilometers weten te vervijfvoudigen bij onze klanten. In deze blog wordt uitgelegd hoe we samen met onze klanten ervoor gezorgd hebben dat hun werknemers gemiddeld 2x zo veel fietskilometers maken als werknemers van bedrijven die geen klant van ons zijn.

Fietskilometervergoeding kan ook onbelast

Regelmatig zien we dat bedrijven geen goede doorberekening hebben gemaakt van de kilometervergoeding die ze verstrekken. Je wordt bij deze bedrijven beter beloond als je de auto pakt dan wanneer je op de fiets naar kantoor komt. Bovendien zien we dat er bedrijven zijn die niet weten dat je een specifieke fietskilometervergoeding ook onbelast kan verstrekken.

Hogere beloning voor fietsen leidt tot fietsen

Hoe beter de beloning van de werkgever voor elke gefietste kilometer is, hoe hoger het totale aantal fietskilometers is. Waar de herfst- en wintermaanden traditioneel tot meer verkeer op de weg leiden, kan je als bedrijf juist het tegenovergestelde bewerkstelligen. Een Toogethr klant realiseert meer afgelegde fietskilometers in oktober en november dan in mei en juni, omdat de beloning voor gefietste kilometers hoger is in het najaar dan in het voorjaar.

Ook KPN verhoogt de fietskilometervergoeding

Een bekend voorbeeld is KPN; zij vergoeden gefietste kilometers tegen €0,40 per kilometer. Dat is €0,17 per kilometer meer dan collega’s krijgen die met de auto komen. De hoop is dat daar volgend jaar 2x zoveel mensen op de fiets naar kantoor komen dan momenteel het geval is.

2x zoveel fietsen met fietsstimulering van Toogethr

De gemiddelde forens die op de fiets naar kantoor komt, legde in 2022 volgens het CBS 4,66 kilometer af. Als we kijken naar de data van onze klanten, zien we dat de Toogethr Cycles gebruiker gemiddeld 9,22 kilometer op de fiets aflegt in diezelfde periode. Bijna 2x zoveel kilometers worden er gefietst door de extra stimulering die gebruikers krijgen.

Voorbeelden van fietsstimulering

Je kan het fietsen stimuleren door een extra hoge kilometervergoeding toe te kennen zoals KPN dat bijvoorbeeld doet. Een ander voorbeeld is om cadeaubonnen beschikbaar te stellen bij een bepaald aantal gefietste kilometers. Je kan ook je eigen producten en/of diensten aanbieden als beloning voor je werknemers. Belangrijk is dat de beloning die je als stimulering instelt, interessant genoeg is voor de werknemer om gedragsverandering te realiseren.

Fietsstimulering met de Toogethr Cycles app

De fietskilometervergoeding kan je onbelast wegzetten tot €0,21 per kilometer. Om meer medewerkers op de fiets naar kantoor te laten komen, heb je een aantrekkelijke beloning nodig. Deze fietsstimulering is makkelijk te beheren via de Toogethr Cycles app waar elke werknemer gebruik van kan maken. Daarin kunnen ze meedoen aan challenges, bijhouden hoe zij zich verhouden tot andere fietsende collega’s en zien wanneer ze de volgende beloning krijgen.

Wil jij direct weten hoe je fietsstimulering snel en effectief kan inzetten om medewerkers meer te laten fietsen?

Boek een demo met onze specialisten of download de whitepaper als je nog meer info wilt lezen.