Toogethr
Rideshare

Op een sociale en efficiënte manier naar uw werk.

Download brochure

Minder CO2-uitstoot

Een versterkte onderlinge band

Makkelijker en leuker

Met Toogethr Rideshare zorgt u ervoor dat de parkeerdruk vermindert, de bereikbaarheid verbetert en het woon-werkverkeer verduurzaamt.

Deel een rit

De Toogethr app koppelt via slimme algoritmes reizende collega's aan elkaar op basis van hun dagelijkse woon-werkverkeerroutines. Meer gedeelde ritten zorgt niet alleen voor een sociale interactie tijdens het reizen naar werk, het draagt ook bij aan minder bezette parkeerplekken en minder CO2 uitstoot.

De zakelijke
community

Vertrouwde zakelijke communities zijn de basis van Toogethrs rideshare-oplossing. Een community is een veilige en controleerbare digitale omgeving, waarbinnen collega’s van dezelfde organisatie gekoppeld worden om samen te rijden.

Stimulerings-
programma’s

De app zet gereden kilometers direct om in spaarpunten, die verzilverd kunnen worden in de speciaal voor u ingerichte webshop. Doordat elke rit meetelt, maakt Toogethr Rideshare het samen rijden ook voor de lange termijn aantrekkelijk.

366.967
Aantal ritten
13.902.215
km gereden
2.544.096
kg C02 bespaard
Op weg naar een duurzamer woon-werkverkeer?
Download brochure

Hoe Het werkt

Maatschappelijk
verantwoord

Ridesharing van Toogethr versterkt de sociale cohesie onder werknemers, verbetert de bereikbaarheid en draagt bij aan een schonere wereld.

Parkeerintegratie

Koppel ridesharing aan premium parking en verminder direct de parkeerdruk van uw overvolle parkeerplekken. Samen rijden is de oplossing met weinig inspanning en een hoge impact.

Inzicht & rapportages

De (maandelijkse) rapportages bieden per community onder meer inzicht in het totaal aantal gedeelde ritten, de bespaarde kilometers en de CO2-reductie. Zo blijft u op de hoogte van alle impact die uw community maakt.

Wilt u meer weten
over toogethr rideshare?

Voer uw zakelijk e-mailadres in en download onze complete brochure.