Zo verhoog jij je BREEAM-score met slimme parkeersoftware

In de vastgoedwereld speelt het BREEAM-keurmerk een belangrijke rol op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Hoe hoger de BREEAM-score, hoe sterker je positie in de markt. Er zijn diverse manieren om de BREEAM-score van vastgoed te verhogen. Een goed voorbeeld is slimme parkeersoftware. In dit blog laten we je zien hoe je te werk kunt gaan.

Wat is BREEAM?

BREEAM is een afkorting voor de Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het is een certificeringsmethode waarmee de integrale duurzaamheid van objecten en gebieden kan worden beoordeeld. BREEAM is in 1990 ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE) in het Verenigd Koninkrijk, als reactie op de groeiende bewustwording van de impact van objecten op het milieu. BREEAM-NL is de Nederlandse variant van het internationale BREEAM-certificeringssysteem.

Keurmerken en BREEAM-score

BREEAM richt zich op het beoordelen van de duurzaamheid van objecten en gebieden gedurende hun hele levenscyclus. De vier keurmerken zijn Nieuwbouw en Renovatie, In-Use, Gebiedsontwikkeling, Sloop en Demontage. De beoordeling van de eerste twee keurmerken vindt plaats op verschillende gebieden, waaronder management, energie, water, transport, materialen, afval, landschap en ecologie, en vervuiling. 

De BREEAM-score

De BREEAM-score wordt uitgedrukt in certificeringen met verschillende percentages. De beoordeling op een schaal van 0 tot 100% wordt uitgevoerd door gecertificeerde experts. Objecten en gebieden kunnen in aanmerking komen voor verschillende niveaus van BREEAM-certificering:     

 • Unclassified: 0-30%
 • Pass: 31-44%
 • Good: 45-54%
 • Very Good: 55-69%
 • Excellent: 70-84%
 • Outstanding: 85-100%

Waarom is BREEAM belangrijk?

Een hoge BREEAM-score betekent dat je vastgoed toekomstbestendig is en voldoet aan internationale duurzaamheidsstandaarden, en dat is aantrekkelijk voor investeerders. 

Het internationaal erkende BREEAM-certificaat biedt daarnaast nog een aantal andere voordelen. Zo leidt het tot:

 • Lagere ecologische impact
 • Een betere reputatie
 • Een hogere waarde van je object
 • Minder operationele kosten op lange termijn 

Een goede BREEAM-score kan tevens helpen bij subsidieaanvragen (bijvoorbeeld de MIA) en het behalen van een goede positie op de GRESB-Index (Global ESG Benchmark for Real Assets).

Vastgoed met een BREEAM-certificaat is bovendien gezond. Er is onder meer aandacht voor binnenklimaat, ventilatie, licht en vluchtige organische stoffen. En dat betekent dat het gebouw beter is voor het welzijn en de productiviteit van de mensen die er werken of wonen.

Tot slot dragen al deze voordelen bij aan je ESG doelstellingen.

Ingang van een parkeergarage met parkeersoftware

Zo verhoog je jouw BREEAM-score met parkeersoftware

Er zijn veel manieren waarmee je de BREEAM-score van jouw object kunt verhogen. Een nog niet zo bekend voorbeeld is door middel van slimme parkeersoftware. We maken hierbij onderscheid tussen In-use en Nieuwbouw.

In-use (bestaande gebouwen)

1. TRA05 - Transport, reductie/beheersing milieu-impact

Bij deze richtlijn is het belangrijk dat je aantoont dat je de milieu-impact van je vervoersstromen reduceert en/of beheerst. Je kunt hier maximaal 12 punten mee verdienen. Dankzij slimme parkeersoftware kun je bijvoorbeeld met rechten voorrang geven aan parkeerders die met een elektrische wagen rijden. Per vervoersstroom krijg je de volgende hoeveelheid punten:

 • Reizen van klanten/bezoekers: 2 punten
 • Leveringen van leveranciers: 2 punten
 • Woon-werkverkeer medewerkers: 4 punten
 • Zakenreizen: 4 punten

2. TRA 06 - Opnemen van transportbeleid in de organisatie

Door het vaststellen van doelstellingen voor vervoersstromen en door deze om te zetten in concrete actieplannen, zijn in totaal 3 BREEAM-punten te verdienen. Slimme parkeersoftware biedt uitgebreide monitoringsopties via dashboards en rapportages, waardoor je de voortgang van je doelstellingen nauwlettend kunt volgen en je transportbeleid aan kunt passen op basis van je eigen data.

3. TRA 07 - Maatregelen verduurzamen woon-werkverkeer

Parkeersoftware helpt ook bij het verduurzamen van woon-werkverkeer (TRA 07). Door parkeercriteria te hanteren op basis van functionele behoeften of het type voertuig, zijn 2 punten te verdienen. Slimme parkeersoftware kan hierbij helpen door het toewijzen van parkeerplaatsen op basis van deze criteria, bijvoorbeeld voor elektrische voertuigen. Daarnaast kun je met een module zoals EasyPark betaald parkeren voor externe parkeerders invoeren, waardoor je een additionele 2 punten kunt behalen.

4. TRA 11 - Milieubelasting woon-werkverkeer medewerkers

Door de jaarlijks afgelegde afstanden of CO₂-emissies voor relevante mobiliteitsstromen te registreren en te monitoren, kun je in totaal 4 punten verdienen. Met slimme parkeersoftware en een fietsstimuleringsapp kun je deze stromen registreren. Daarnaast is het belangrijk om reizigers die met het openbaar vervoer reizen ook mee te nemen in je rapportage om het volledige aantal punten te krijgen.

Nieuwbouw

TRA 05 - Vervoersplan

Net zoals bij de bovenstaande in-use richtlijnen, focust deze richtlijn zich op het minimaliseren van milieubelastend vervoer. Ook hier kun je met slimme parkeersoftware de uitstoot verlagen door voorrang in te stellen voor elektrische auto’s. Hiermee kun je 1 punt verdienen. 

Toogethr Smart Parking

Slimme parkeersoftware zoals Toogethr Smart Parking biedt verschillende mogelijkheden om de BREEAM-score van je vastgoedportefeuille te verhogen. Wil je meer weten over hoe wij jou kunnen helpen? Download onze brochure of boek vandaag nog een demo.