De Future Workplace is overal om ons heen

Op een aantal landen na lijkt de piek van de coronapandemie achter ons te liggen. Bedrijven kunnen niet wachten hun kantoren weer te openen of meer werknemers naar kantoor te laten komen. Hoe vaak we straks weer naar kantoor willen gaan en hoe werknemers de rol van kantoor voor de komende jaren zien, lijkt echter flink veranderd. Naast Nederland deed Toogethr ook onderzoek onder werknemers in België en Duitsland hoe ze aankijken tegen de Future Workplace.

Positief gevoel rondom thuiswerken

De coronamaatregelen laten vrijwel overal hetzelfde beeld zien. Sommige corporates hebben hun kantoren wereldwijd gesloten tot het sein weer volledig groen kleurt om open te gaan. Andere bedrijven hebben de afgelopen periode in meer of mindere mate een hybride vorm gevonden, waar het werknemers toch is toegestaan één of meerdere dagen op kantoor te komen. Het overgrote deel van de werknemers heeft in ieder geval ervaren hoe het is om regelmatig thuis te werken. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat het gevoel over thuiswerken in de verschillende landen niet ver uit elkaar ligt. In Duitsland staat men daar het meest positief tegenover, 73% van de ondervraagden bevalt het thuiswerken goed tot zeer goed. In België (70%) en Nederland (60%) ligt het percentage iets lager, maar is nog steeds overwegend positief.

klik op de afbeelding voor de volledige infographic

De voordelen van thuiswerken zorgen voor verandering

Het wegvallen van reistijd wordt in alle drie de landen als belangrijkste voordeel van thuiswerken gezien. Waar dit percentage in België nog niet overdreven hoog is (59%), springt het gebrek aan woon-werkverkeer er voor werknemers in Nederland (77%) en Duitsland (83%) echt uit. Het zelf in kunnen delen van werktijden en tussendoor wat huishoudelijke klusjes kunnen doen zijn daarnaast de meest genoemde voordelen. De meest opvallende conclusie die uit alle resultaten komt, is dat het erop lijkt dat de voordelen van thuiswerken ervoor zorgen dat werknemers voornemens zijn straks minder dagen naar kantoor te gaan. In Duitsland is deze verwachte verandering het grootst, van gemiddeld 4,7 vóór corona naar gemiddeld 3,2 erna. Maar ook in België (van 4,4 naar 3,0) en Nederland (van 4,1 naar 2,8) ligt het aantal verwachte kantoordagen structureel lager.

Het wegvallen van reistijd is het belangrijkste voordeel van thuiswerken.

De veranderende rol van kantoor

We gaan straks dus niet alleen minder naar kantoor, de verwachting is ook dat het kantoor anders benut gaat worden. Door de learnings van de afgelopen periode realiseren we ons dat het kantoor belangrijk blijft voor het onderhouden van sociale contacten. Het spontane contact en het face to face overleggen met collega’s worden niet voor niets het meeste genoemd op de vraag wat het meest gemist wordt in deze tijd. En doordat we ervaren dat we het uitvoerende werk ook prima thuis kunnen doen, lijkt de rol van kantoor structureel te veranderen. Deze aanname wordt ondersteund door de resultaten in het onderzoek, aangezien in elk land het kantoor straks méér gezien wordt als plek om te overleggen dan als locatie om werk uit te voeren. Deze uitkomst past ook in de toenemende behoefte van werknemers om flexibel om te gaan met werktijden en de mogelijkheid om hun eigen werkritme te bepalen.

Het kantoor wordt meer een plek om te overleggen dan een locatie om werk uit te voeren.

Duurzaamheid, mobiliteit en parkeren krijgen meer aandacht

Doordat de rol van kantoor verandert, worden plannen voor herinrichting van de werkomgeving bij veel bedrijven versneld naar voren gehaald. Dat is meteen ook een goed moment om thema’s als mobiliteit en duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Een slim en duurzaam mobiliteitsaanbod past immers perfect in een meer flexibele benadering van het woon-werkverkeer van uw werknemers. Denk aan het stimuleren van de fiets binnen jouw organisatie. Daarmee draag je niet alleen bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen, je komt als werkgever ook tegemoet aan de behoefte van werknemers aan een diverser en duurzamer mobiliteitsaanbod.

Flexibeler woon-werkverkeer en minder mensen op kantoor betekenen ook dat je te maken krijgt met een wisselende parkeerbezetting. Met de slimme parkeeroplossingen van Toogethr heb je de perfecte tool in handen om de parkeercapaciteit te optimaliseren. Door het gebruik van realtime data en het integreren van een reserveringsportal heb je op elk moment inzicht in het gebruik van jouw parkeerterrein.

Wil je meer lezen over de onderzoeksresultaten, download dan hier de Future Workplace whitepaper. En wil je meer weten over onze slimme mobiliteits- en parkeeroplossingen? Neem dan contact met ons op, we vertellen je er graag meer over.