Een blik op de  toekomst van  mobiliteit

Joost Blatter en Niels Peereboom zijn verantwoordelijk voor de productstrategie bij Toogethr. In deze blog kijken ze naar de trends in mobiliteit, wat deze trends betekenen voor het mobiliteitsplatform van Toogethr en hoe dat zorgt voor nog meer blije gebruikers.

Flexibeler en dynamischer
Joost ziet twee hele duidelijke ontwikkelingen. ‘Enerzijds zie je dat mensen steeds flexibeler om willen gaan met mobiliteit. Devrijheid om elke dag opnieuw te beslissen of en hoe je naar je werk gaat, is heel belangrijk geworden. We zitten niet meer in de routine van voorheen, waarbij we ons elke dag op dezelfde manier en op hetzelfde tijdstip van en naar werk verplaatsten. De wereld van mobiliteit is veel flexibeler en dynamischer geworden. Waar je werkt en hoe je daar komt, kan elke dag weer anders zijn.’

Overlap tussen de reis en de werkplek
‘Anderzijds zie je de startups en scaleups rondom smartbuilding een enorme vlucht maken’, vervolgt Joost. ‘Het reserveren van werkplekken, vergaderruimtes of parkeerplaatsen, het voorspellen van het aantal mensen dat naar kantoor komt vandaag, een smartbuilding denkt met je mee en wordt elke dag een beetje slimmer. De trend die we hier zien is dat het mobiliteitsvraagstuk – de reis – niet losgekoppeld kan worden van je werkplekvraagstuk. Deze werelden overlappen elkaar. Dat heeft voor een groot deel te maken met voorspelbaarheid: is er een werkplek voor mij beschikbaar, hoe kan ik daar komen op een manier die voor mij prettig voelt en als ik met de auto reis, is er dan een parkeerplek? Door kunstmatige intelligentie in te zetten, kun je op basis van het aantal gereserveerde werkplekken en vergaderruimtes gaan voorspellen hoeveel parkeerplekken er nodig zijn voor zowel de medewerkers als de gasten. Hoe je die twee werelden optimaal koppelt, dat zijn we aan het onderzoeken.’

Droom
Niels: ‘Met onze apps spelen we voortdurend in op de ontwikkelingen. Zo hebben we tijdens de coronacrisis onze fietsapp Cycles kunnen lanceren, onze derde mobiliteitsapp. Nu zijn we bezig om een shuttleservice op te tuigen, zodat ook als je werkplek niet heel eenvoudig met OV te bereiken is, je toch voor het OV kunt kiezen. Maar ook door te werken aan koppelingen met smartbuildings, brengen we de wereld van mobiliteit en van werk steeds beter samen. Onze droom is niet alleen om een compleet mobiliteitsplatform te bieden, we willen een platform bieden dat zorgt voor een bepaalde gedragsverandering bij medewerkers. Daarom werken we elke dag aan het verbeteren van ons platform. Zeker, over vijftig jaar hebben we vliegende auto’s en hyperloops, maar gedragsverandering is van alle tijden. Daar werken we liever vandaag al aan. Als je met het Toogethr-platform werkt, moet je daar als gebruiker blij van worden. Daar heeft vervolgens ook de werkgever weer baat bij.’

Oude patronen
‘Over gedragsverandering gesproken’, sluit Joost aan. ‘Wij mensen – of misschien moet ik zeggen: wij Nederlanders – vallen nogal gemakkelijk terug in oude patronen. Als we niks doen, voorzie ik dat zodra er een vaccin is, de wereld van mobiliteit en werk er weer gaat uitzien als voorheen. Maar gelukkig zijn er veel organisaties, vooral grote corporates en overheden, die met policies komen om het anders reizen en anders werken vast te houden.’

Ademruimte
Niels kijkt er iets anders tegenaan, maar is niet minder optimistisch. ‘Ik voorzie dat dertig procent van de mensen het flexibel werken omarmt, en de rest terugvalt. Maar laten we eerlijk zijn: dat is al een enorme winst. We hebben gezien dat thuiswerken eigenlijk prima werkt, de productiviteit is niet per se minder door. Veel werkgevers zien dat als een kans en pakken die. In die zin heeft de coronacrisis ademruimte gecreëerd, mensen kunnen hun leven flexibeler indelen en worden daar over het algemeen een stuk gelukkiger van. Daarmee sluit ik weer aan op waar Joost mee begon: de wereld – in het algemeen en die van mobiliteit in het bijzonder – is een stuk flexibeler en dynamischer geworden. En daar spelen wij mooi op in met ons platform, nu en in de toekomst.’