Een parkeerplek is meer dan alleen een stukje asfalt

Nu we weer vaker naar kantoor gaan, wordt het thema parkeren bij bedrijven ook weer actueler. In de achterliggende periode was het parkeervraagstuk voor veel werkgevers minder urgent, aangezien er minder gebruik werd gemaakt van de aanwezige parkeerfaciliteiten. Wat ons betreft is het nu een ideaal moment om met de resultaten uit ons Parking onderzoek aan de slag te gaan en voor te sorteren op de wensen van zakelijke parkeerders bij het vormgeven van de toekomstige parkeeromgeving.

Het belang van een goede parkeerervaring

Niets erger dan geen parkeerplek te hebben wanneer je ‘s ochtends vroeg op kantoor aankomt. Dus ook niet verwonderlijk dat dit bij de ondervraagden als grootste irritatie naar voren komt (29%). Wat daarbij opvalt is dat, zelfs in de afgelopen jaren waarin thuiswerken toch vrijwel overal de norm was, meer dan een kwart (26%) soms geen of bijna nooit een parkeerplek wist te bemachtigen. Wanneer je vervolgens een plek moet zoeken buiten de kantooromgeving en daar dan soms ook nog zelf voor moet betalen (11% van de ondervraagden geeft aan dat ze zelf voor de parkeerkosten opdraaien) draagt de parkeerervaring nou niet echt bij aan een warm gevoel richting de werkgever.


Meer dan een kwart (26%) heeft soms geen of bijna nooit een parkeerplek


Voor de ondervraagden gelden overigens dezelfde irritaties wanneer het parkeerproces bij een klant of opdrachtgever niet soepel verloopt. Voor 39% van hen geldt dat een slechte parkeerervaring meteen ook een negatieve impact heeft op hoe ze over deze klant denken. Heb je daarom als bedrijf de parkeerwensen van jouw bezoekers niet op het netvlies, dan kan dat weleens nadelige gevolgen hebben voor jouw business. Voldoende parkeerplek (57%), gratis kunnen parkeren (50%) en een parkeerplek dichtbij de locatie waar je de afspraak hebt (33%), zijn de belangrijkste behoeftes waar jouw parkeerfaciliteiten aan moeten voldoen, wil je de klant in haar parkeerervaring tevreden stemmen.         


Parkeervraagstukken blijven onbeantwoord

Als fundamenteel onderdeel van onze zakelijke mobiliteit zou het parkeervraagstuk continu op de agenda moeten staan. Dat bedrijven hier niet altijd gericht mee bezig zijn, blijkt uit het feit dat bijna een derde van de ondervraagden geen gerichte parkeeroplossingen zien vanuit hun werkgever. Het zijn vooral indirecte oplossingen die de bestaande parkeerproblemen moeten aanpakken, zoals het bevorderen van thuiswerken (30%), een vergoeding voor het openbaar vervoer (20%) of het stimuleren van andere vervoermiddelen waaronder de fiets (18%). 


Vooropgesteld, bovenstaande initiatieven zijn natuurlijk niet per se ‘fout’, het is alleen wel zo dat bedrijven veel gerichter met hun eigen parkeerfaciliteiten aan de slag kunnen. Dat begint bij het in kaart brengen van de wensen die werknemers hebben rondom parkeren. Waar zakelijke parkeerders het meeste behoefte aan hebben is zicht op of en waar er een parkeerplek is (23%). Grotere parkeerplekken (19%), een vaste parkeerplek (18%) en meer mogelijkheden om een elektrische auto op te laden (10%) ziet men graag terug in de parkeerfaciliteiten op kantoor. 


Flexibiliteit als voorwaarde voor een optimale parkeerbezetting

Een van de meest opvallende resultaten uit het onderzoek is dat 86% van de ondervraagden aangeeft geen parkeerplek te kunnen reserveren op de parkeerlocatie bij kantoor. Een slim parkeermanagementsysteem biedt dan uitkomst. Door werknemers de mogelijkheid te geven een plek te reserveren kom je aan de meeste bovengenoemde parkeerwensen tegemoet. Als werkgever heb je ook meteen inzicht in hoeveel mensen er naar kantoor komen. Zeker in deze periode, waarin werknemers op steeds meer wisselende dagen en tijden naar kantoor komen, is die data waardevol om te gebruiken voor andere faciliteiten op kantoor, zoals catering en schoonmaak.


Gebruikersdata leggen de basis voor het optimaliseren van de bestaande parkeercapaciteit


Voor verhuurders en beheerders van parkeerlocaties is het integreren van een slim parkeermanagementsysteem eigenlijk onmisbaar. Gebruikersdata leggen de basis voor het optimaliseren van de bestaande parkeercapaciteit. Denk aan dubbele bezetting, ongebruikte parkeerplekken verhuren aan derden of via gezamenlijke tooling de parkeerplekken op gedeelde bedrijventerreinen onderling efficiënter benutten. Volop mogelijkheden dus, het wordt tijd voor bedrijven om gericht met hun parkeeromgeving aan de slag te gaan!


Wil je meer lezen over ons Parking onderzoek en hoe experts uit de markt aankijken tegen de meest recente ontwikkelingen rondom parkeren? Download hier de whitepaper!