Flexibilisering van beschikbare parkeercapaciteit heeft de toekomst

De afgelopen jaren hebben ons veel inzicht gegeven in de veranderende rol van kantoor en hoe en waarom we nog naar werk reizen. Deze structurele ontwikkeling heeft grote invloed op onze zakelijke mobiliteit én dus ook op ons parkeergedrag. In opdracht van Toogethr ondervroeg Ruigrok NetPanel ruim duizend werknemers naar hun grootste irritaties en behoeftes rondom parkeren. We vroegen Mark Riemslag, adviseur bij Spark en productmanager parkeermonitor bij Monit, deze resultaten te duiden en een blik te werpen op de belangrijkste parkeertrends.

Vaste parkeerplekken belemmeren elke vorm van flexibiliteit

Uit het Toogethr onderzoek blijkt dat het hebben van geen parkeerplek wanneer je bij kantoor aankomt voor de grootste ergernis zorgt onder zakelijke parkeerders (29%). Ruim een kwart (26%) van de ondervraagden geeft daarbij aan dat ze zelfs gedurende de pandemie, waarin thuiswerken over het algemeen de norm is, soms geen tot (bijna) nooit een parkeerplek hebben. Vaste parkeerplekken lijken veelal de grote boosdoener. “Traditioneel is vastgoed zo ingericht dat bijvoorbeeld bij een multi-tenant gebouw elke partij een evenredig deel van de parkeergarage huurt. Vanwege deze afspraken is het dan niet mogelijk om tijdelijk extra parkeerplaatsen te huren wanneer je ze als bedrijf nodig hebt”, licht Mark Riemslag toe.

Dubbelgebruik en flexibilisering van de beschikbare parkeercapaciteit blijft de komende jaren een bepalende trend.”


Vanwege de ergernis van het niet kunnen parkeren is het niet verwonderlijk dat de grootste behoefte van zakelijke parkeerders het zicht op of en waar er een parkeerplek is (23%). Volgens Mark Riemslag sluit deze behoefte feilloos aan op de ontwikkelingen die nu zichtbaar worden. “Bij de zakelijke parkeerders lijkt er voorzichtig sprake te zijn van een blijvende trend die voortkomt uit de flexibilisering van werktijden en acceptatie van thuiswerken. Die trend laat zien dat werknemers minder en op wisselende tijden naar kantoor komen, waardoor de parkeerplekken meer/anders verspreid over de dag gebruikt worden.”

Duurzame en kostenefficiënte parkeeroplossingen

Flexibele dagindelingen en wisselend gebruikmaken van parkeerplekken biedt elk bedrijf de mogelijkheid om gericht de eigen parkeeromgeving vorm te geven. Opvallend is het dan ook dat bedrijven met parkeerproblemen zich eigenlijk alleen richten op het ontmoedigen van het autogebruik door het actief ondersteunen van thuiswerken (30%), met een ov-vergoeding (20%) of het stimuleren van de fiets (18%) als vervoermiddel. En dus niet zelf aan de slag gaan met een gerichte oplossing voor hun parkeervraagstuk. “Wat mij betreft gaan we naar een situatie van flexibiliteit waarbij er sowieso geen vaste parkeerplaatsen meer nodig zijn en gebruikers door middel van (toegangs)rechten flexibel van de parkeergarage gebruik kunnen maken”, geeft Mark Riemslag aan. “De technische oplossingen zijn daar inmiddels ruimschoots voor aanwezig.”

De mogelijkheid dubbelgebruik voor omliggende functies, zoals wonen, te faciliteren op zakelijke parkeerplaatsen biedt volop kansen.”


Hij benadrukt nog extra dat parkeermanagementsystemen wat hem betreft niet alleen gunstig kunnen zijn voor bedrijven en hun parkeerders, maar ook voor bewoners. “Parkeeroplossingen die streven naar het optimaliseren van parkeercapaciteit moeten niet alleen gezien worden vanuit corona optiek, maar ook vanuit het thema woningbouw. Nederland staat namelijk voor een forse woningbouwopgave. In de praktijk gaat dit betekenen dat er meer mensen in de stad zullen wonen en werken. Er in deze stedelijke omgeving meer parkeerplaatsen nodig zijn voor beide groepen. Om dit vraagstuk duurzaam en kostenefficiënt in te richten, mét aandacht voor de mens, zal er slim moet worden omgegaan met dubbelgebruik van de parkeerplaatsen.”

Elektrisch rijden bepalend voor het parkeren van de toekomst

Een ontwikkeling die bepalend kan zijn voor hoe we onze parkeeromgeving gaan inrichten is de verwachte forse groei van het elektrisch rijden. De vraag die Mark Riemslag in deze context terecht stelt is hoe we straks omgaan met elektrische laadpalen, aangezien deze dedicated parkeerplekken opleveren, waarmee ze de flexibiliteit van de garage en de mogelijkheid tot dubbel gebruik beperken. “Qua elektrische auto’s staan we wat mij betreft op een driesprong: in hoeverre gaan we laden op de plaats van bestemming, laden waar je woont of transformeert de capaciteit van laden naar een landelijk dekkend netwerk, zodat het meer een vorm van tanken wordt? Ik vind het moeilijk te zeggen welke kant dat opgaat. Dus als je nu een parkeervoorziening bouwt, houd er dan in ieder geval rekening mee dat de infrastructuur om te laden er is, zodat je in de toekomst alle kanten op kan.”    

Ben je benieuwd naar alle resultaten van het onderzoek en wil je meer bevindingen lezen van Mark en andere parkeerexperts? Download dan nu de whitepaper!