Minder mobiliteit, minder kilometers in 2020

Uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS kwam naar voren dat we in 2020 beduidend minder kilometers hebben afgelegd ten opzichte van het jaar ervoor. Deze afname is voornamelijk toe te schrijven aan de coronamaatregelen die het grootste gedeelte van het jaar van kracht waren. Welke vervoersmethoden kregen de zwaarste klappen en welke vorm van herstel kunnen we de komende periode verwachten?

Mobiliteit en corona, de cijfers

Aanleiding voor de sterke afname van de totale mobiliteit zijn (uiteraard) de geheel of gedeeltelijke lockdowns die we in Nederland verspreid over 2020 hebben meegemaakt. Door de maatregelen die van kracht waren, zijn we allemaal beperkt in onze sociale activiteiten, met aanzienlijk minder vervoersbewegingen tot gevolg. Doordat het openbare leven gedurende een aantal maanden volledig op slot was, is het totaal aantal afgelegde kilometers door Nederlanders boven de 6 jaar met bijna een derde afgenomen. Van 211 miljard kilometer in 2019 tot ‘slechts’ 147 miljard kilometer in 2020.

Hoewel het effect van de ingevoerde maatregelen op onze mobiliteit niet direct gemeten is, kunnen we wel met vrij veel zekerheid zeggen dat dit de belangrijkste factor is van het veranderde mobiliteitsbeeld van 2020. Helemaal wanneer je ziet dat in de perioden dat we beperkt waren in onze bewegingen, het aantal afgelegde kilometers voor alle typen van vervoer sterk terugliep, behalve de gemaakte kilometers te voet. We liepen met z’n allen bijna 30% meer in 2020 ten opzichte van 2019 (6,6 miljard kilometer vs. 5,1 miljard). Het openbaar vervoer liet met een gemiddelde min van 57% veruit de grootste daling zien, gevolgd door de auto (-26%) en de fiets (-13%).

Structurele verandering of back to normal?

We zijn inmiddels alweer flink op weg in 2021. De meeste beperkingen liggen achter ons, we maken weer plannen om er op uit te gaan en dat is ook terug te zien in de cijfers. Het gemiddeld aantal gereisde kilometers per dag kruipt langzaam maar zeker weer naar het niveau van vóór corona. De grote vraag is natuurlijk of we weer volledig teruggaan naar de oude situatie of dat we straks structureel minder onderweg zijn. Ook is het interessant om te zien of we teruggrijpen naar dezelfde manieren van vervoer of dat de verhoudingen van de gebruikte vervoerstypen anders komt te liggen.

Meer thuiswerken leidt tot minder woon-werkverkeer kilometers

Uit eerder gepubliceerd onderzoek bleek dat de voordelen van thuiswerken door de coronamaatregelen zichtbaarder geworden zijn dan ooit. De verwachting is dan ook dat thuiswerken steeds meer onderdeel wordt van de bedrijfscultuur. Dit is goed te zien in het gemiddeld aantal dagen dat werknemers verwachten weer na corona naar kantoor te gaan (2,8 vs. 4,1 voor corona). Meer thuiswerken leidt tot minder woon-werkverkeer kilometers. Het thuiswerken is natuurlijk slechts een van de vele factoren die bij elkaar opgeteld het totaal aantal jaarlijkse reiskilometers opleveren, maar het is wel een belangrijke ontwikkeling die blijvend op onze reisbewegingen van toepassing zal zijn de komende periode.

Niet alleen de manier waarop we met onze mobiliteit omgaan zal waarschijnlijk structureel veranderen, dit zal tegelijkertijd invloed hebben op het gebruik van parkeeromgevingen bij grote bedrijven. Een flexibele indeling van onze uren leidt immers tot onregelmatig tijden dat we naar kantoor gaan. Inzicht in wanneer en hoe we naar kantoor gaan is dan ook een must om optimaal in te kunnen spelen op deze wisselende capaciteitsvraag. De parkeeroplossingen van Toogethr dragen daar actief aan bij.

Alternatieve vormen van mobiliteit        

Een andere belangrijke vraag is of we met de ervaringen en learnings van afgelopen periode ook bewust andere keuzes gaan maken voor ons woon-werkverkeer wanneer we weer meer naar kantoor reizen. Het totaal aantal afgelegde fietskilometers is in 2020 gedaald, met name omdat we grote delen van het jaar niet met de fiets naar ons werk gingen. Deze daling is deels opgevangen door een toename in het recreatieve fietsen. Omdat er niet veel anders te doen was, gingen mensen er vaker op uit met de fiets. Ook is dit terug te zien in de forse toename in het aantal verkopen van wielrenfietsen en e-bikes.

Nu is hét moment voor een duurzame gedragsverandering onder werknemers

Het is tegelijkertijd hét moment voor bedrijven om in te spelen op deze duurzame gedragsverandering en alternatieve mobiliteitsvormen te bevorderen onder werknemers. Bijvoorbeeld met Toogethr Cycles maak je als werkgever het fietsen nóg aantrekkelijker en socialer door werknemers te stimuleren vaker (samen) de fiets naar kantoor te nemen. Een oplossing die bijdraagt aan een lager aantal gereden kilometers met de auto en de toename van gezonde, duurzame kilometers door het verhoogde gebruik van de fiets.

Ben je benieuwd hoe de mobiliteitsoplossingen van Toogethr ook voor jouw organisatie kunnen werken? Neem dan contact met ons op, we vertellen je er graag meer over.

Houd ons de komende tijd trouwens ook via LinkedIn en de website in de gaten, in september publiceren we namelijk de resultaten van ons onderzoek naar de effecten van veranderende mobiliteit in de periode na corona!