Overvloed aan werk- en parkeerplaatsen

Hybride werken is en blijft populair: waar het kan, gebeurt het. De kantoorbezetting in Nederland blijft nog altijd onder het niveau van vóór corona. De markt voor kantoorruimtes blijft daardoor bewegen. Kantoorruimtes raken onderbezet waardoor werk- en parkeerplekken leeg blijven. Bovendien eist het kabinet dat per 2023 alle kantoorruimtes minstens energielabel C moeten hebben. Genoeg veranderingen dus. In onderstaande blog worden deze toegelicht én lees je hoe Toogethr bedrijven en de vastgoedsector helpt aan voordelige en duurzame aanpassingen.

Polarisatie tussen kantoorruimtes

Steeds minder kantoren vallen in de smaak bij vastgoedinvesteerders en huurders. In de Verenigde Staten wordt er zelfs gesproken van een ‘office apocalypse’. Ook in Nederland zie je beweging. Afgelopen jaar zijn de vierkante meters gehuurde (of gekochte) kantoorruimten, ook wel opnames genoemd, met 11% gedaald. Amsterdam is overigens nog altijd koploper van de vijf grootste steden: bijna 70% van de opnames worden hier gerealiseerd. In andere steden en regio’s is nog maar weinig opname. Uitschieters zijn Overijssel en Gelderland, waar de opname afgelopen jaar met respectievelijk 21% en 13% is gedaald. 

Bedrijven zijn terughoudend in het aangaan of verlengen van hun huurovereenkomsten. Dit heeft meerdere redenen. Om te beginnen is er relatief weinig aantrekkelijk aanbod van kantoren. Dit komt onder andere doordat werkgevers en -nemers steeds kritischer zijn over de eigenschappen van het kantoorpand: goed te bereizen zonder files, uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer, voldoet aan energielabels én de inrichting moet naadloos aansluiten bij hybride werken. Op toplocaties worden kantoorpanden echter voor de hoofdprijs verhuurd of verkocht. Daarnaast hebben veel bedrijven nog altijd geen helder thuiswerkbeleid. Hoe bepaal je wat je wilt (blijven) huren als je niet weet hoeveel mensen er op welke dagen op kantoor zijn?

De invloed van de nieuwe energiewetgeving

De eis van het kabinet, dat kantoorpanden per 2023 minstens energielabel C moeten hebben, bevordert de duurzaamheid. Maar is label C haalbaar? Voor de topkantoren wel, hier kunnen immers hoge huurprijzen worden gevraagd waardoor investeringskosten voor een beter energielabel relatief minder impact hebben. Voor de minder populaire kantoorpanden met lagere huurprijzen is het geen makkelijke, dan wel bijna onmogelijke opgave.

Er is stevige polarisatie zichtbaar tussen de topgebouwen en de achterblijvers. Dit komt doordat 'goede' kantoren stijgen in populariteit: 90% van alle opnames vindt plaats in de kantoren die hoog scoren op energielabels, gezondheid en locatie. De daadwerkelijke bezetting is echter laag. Slechts 30% bij sommige bedrijven. Gewilde kantoren raken dus steeds gewilder, maar een volle bezetting van de beschikbare werkplekken blijft uit. Dit raakt bedrijven op verschillende vlakken.

Praktische impact van hybride werken

Hybride werken is één van de belangrijkste redenen dat de dynamiek in de kantorenmarkt zo sterk is veranderd. Organisaties en bedrijven zijn op zoek naar de juiste balans. Maar de bezettingsgraad inzichtelijk krijgen is niet zo makkelijk omdat deze vaak onevenredig is verdeeld. Met als resultaat een leeg kantoor op de maan- en vrijdagen, en een strijd om de beste plekken op de drukke dins- en donderdagen. Met het uitblijven van inzicht in het hybride werken en passend beleid, zien organisaties met een topkantoor het verlengen van de huur als enige optie. Hierdoor blijven de lege vierkante kantoormeters onderbezet, en krijgen andere bedrijven niet de kans om zich óók op deze gewilde plekken te vestigen. Op de mindere locaties blijven de huurprijzen dalen. Polarisatie alom.

Mixed-use als oplossing

De veranderende dynamiek in kantoorpanden maakt dat er ook nagedacht moet worden over praktische zaken zoals lege parkeerplaatsen. Kantoren die huurders verliezen zitten ineens met een overschot, terwijl de toplocaties in de steden kampen met drukte op uiteenlopende momenten. Ongebruikte parkeerplaatsen zijn daardoor opeens een hoge kostenpost voor bedrijven, die beter benut kunnen worden voor andere functies. De invulling met verschillende functies wordt ook wel ‘mixed-use’ genoemd: gebouwen waar van alles gebeurt. Van werken en wonen, tot sporten en horeca. 

Mixed-use plekken zijn in opkomst. En dat is niet gek, want duurzame stadsplanning wordt steeds belangrijker. Door verschillende functies met elkaar te integreren op dezelfde plek en op deze manier afscheid te nemen van loze, onbenutte ruimte passen deze gebouwen goed in het plaatje van de moderne stad. Het inpassen van alle mixed-use functies vergt echter wel flexibiliteit en de juiste, op data gebaseerde, coördinatie. Dat is vaak een flinke uitdaging. Maar waar uitdagingen in de bedrijvensector - voornamelijk corporate en real estate - de kop op steken, komt Toogethr om de hoek kijken. Toogethr ziet mixed-use gebouwen als dé oplossing voor de veranderende markt voor kantoorruimtes en de benodigde flexibiliteit die daarbij komt kijken. 

Een mooi voorbeeld daarvan is Toogethr Parking. Wanneer je als zakelijke huurder optimaal gebruik wilt maken van jouw parkeerruimte, zonder onnodige kosten op minder bezette dagen óf geïrriteerde werknemers en bezoekers op drukke dagen, heb je inzicht nodig in het gebruik ervan. Met behulp van moderne technologie en gebaseerd op data biedt onze parkeersoftware de benodigde oplossing. Het zorgt voor een perfecte aansluiting bij de vereisten en behoeften van zowel de huurder als beheerder. En door ongebruikte parkeerplaatsen te verhuren kan het totaalplaatje kosteneffectiever worden. Daarnaast krijgen gebruikers in het systeem de flexibiliteit parkeerplaatsen te reserveren. Bovendien kan met realtime data over de capaciteit en parkeerbezetting het gebruik ervan continu worden geoptimaliseerd. Tot slot is de Toogethr Parking software handig in gebruik waardoor beheerders hun eigen parkeerbeleid kunnen bepalen en managen.

Voor succesverhalen van onze parking software en verdere toelichting over mixed-use kun je hier een uitgebreide whitepaper lezen. Heb je interesse in onze diensten en wil je graag meer weten? Boek gratis een demo, waarin we jouw kantoor- en parkeeruitdagingen samen bekijken en zoeken naar een passende oplossing.