Waarom mixed-use vastgoed de toekomst van de werkplek is

Oplopende energieprijzen, een tekort aan woningen en de directe gevolgen van thuiswerken zorgen ervoor dat kantoorruimtes onder druk komen te staan. Overheid en vastgoedbeheerders zullen moeten samenwerken om de komende jaren te verduurzamen en de schaarste op de woningmarkt te reduceren.

In de grote steden groeit het aantal mixed-use gebouwen. In deze omgeving vind je een combinatie van werkruimtes, woningen, horeca en parkeerplekken, zodat elke vierkante meter optimaal wordt benut. Het is voor de beheerders van deze mixed-use gebouwen een uitdaging om het woon-werkverkeer en de kantoorruimtes zo efficiënt en duurzaam mogelijk in te richten. Een veelvoorkomend probleem is het aantal parkeerplekken. Flexibiliteit en de nieuwste digitale technologieën bieden een oplossing. Beheerders kunnen gebruikmaken van parkeermanagementsystemen, die helpen om de parkeerplekken binnen deze mixed-use omgeving zo goed mogelijk te beheren.

Verduurzamen van vastgoed

Doordat ruimte schaars wordt in de grote steden moet vastgoed worden herontwikkeld. Vanuit de overheid worden er meer eisen gesteld aan het energie- en waterverbruik, maar ook bedrijven kijken steeds beter naar het verbruik van de kosten, voordat wordt besloten een kantoorruimte te huren. 

De afgelopen jaren is thuiswerken populairder geworden. Medewerkers zullen niet meer elke dag naar kantoor komen, wat maakt dat de kantoorbezetting continu verandert en daardoor ook het verbruik van de kosten. Het is daarom een uitdaging voor directie en facilitaire beheerders om in te schatten hoeveel kantoorruimte er nodig is en hoe deze op een efficiënte manier kan worden ingericht.  

Wat opvalt, is dat de commerciële vastgoedmarkt de afgelopen maanden behoorlijk is opgedroogd als gevolg van de stijgende rente, de stikstofcrisis en de hoge bouwkosten. Makelaars hebben de grootste moeite met het wegzetten van grote kantoorruimtes. Vooral in de Randstad is er is een tekort aan moderne, duurzame gebouwen. Hierdoor moet er anders worden ingespeeld op het gebruik van kantoorruimtes. De ontwikkeling van de mixed-use omgeving is daarop het antwoord. 

Mixed-use gebouwen in de toekomst

Vastgoedontwikkelaars en gemeenten zien mixed-use gebouwen als een visitekaartje van hun stad. Deze gebouwen zijn terug te vinden op locaties binnen de stad waar veel mensen samenkomen om te wonen en te werken. Een voorbeeld hiervan is het Zandkasteel in Amsterdam-Zuidoost. Dit oude ING-gebouw wordt omgevormd tot een plek waar wonen, werken en studeren samenkomen – precies het soort ruimte waar op die plek in de stad veel behoefte aan is.

Zakelijke huurders zien ook de voordelen van een mixed-use werkomgeving. De duurzame kantoorruimtes zijn voorzien van goed ingerichte werkplekken met de laatste technologische faciliteiten. Zo kunnen medewerkers met één druk op de knop een vergaderruimte of parkeerplek boeken. Het kantoor wordt een plek voor medewerkers waar ze graag naartoe gaan. 

De mixed-use kantoorruimtes worden vaak aangeboden met een kort of flexibel huurcontract. Doordat werkplekken worden gedeeld, is het voor werkgevers makkelijker om werkplekken te creëren naast het hoofdkantoor. Dit biedt flexibiliteit binnen de organisatie. Het resultaat? Een aantrekkelijke werkomgeving, dichter bij huis. 

Rol van technologie

Bedrijven kiezen voor mixed-use gebouwen vanwege het flexibele karakter. Huurders willen de vrijheid hebben om op elk moment hun kantoor- en parkeerruimtes op en af te kunnen schalen. Om alle vierkante meters optimaal te benutten, heb je als zakelijke huurder inzicht nodig in het gebruik van de kantoorruimte en parkeerplekken. Ook bij mixed-use gebouwen heerst er schaarste op de parkeerplaats. Huurders vragen regelmatig of er elders parkeerplekken gehuurd kunnen worden. 

Technologie biedt een uitkomst om efficiënter met de parkeerplaatsen om te gaan. De Canetti Toren in Wenen is een voorbeeld van hoe de nieuwste technologische ontwikkelingen een efficiëntere manier bieden om parkeerplekken te beheren. In deze toren werken 170 mensen en in het gebouw zijn maar 45 parkeerplekken. Het gebruik van slimme parkeeroplossingen zorgt ervoor dat de parkeerplaats volledig geoptimaliseerd is. 

De nieuwste technologische ontwikkelingen helpen beheerders met het verkrijgen van relevante gebruiksdata om de besluitvorming over de parkeerplaatsen te verbeteren. Daarnaast zijn huurders van kantoorruimtes in een mixed-use gebouw flexibel om het parkeerbeleid naar eigen wens aan te passen. Kortom, deze technologieën helpen bij het verlagen van de parkeerdruk en het vergroten van het rendement. 

Mixed-use gebouwen zijn de toekomst

Door het combineren van verschillende functionaliteiten in mixed-use gebouwen, wordt er in grote steden efficiënter met de schaarse ruimte omgegaan. Bedrijven vinden in de mixed-use omgeving moderne, duurzame kantoor- en woonruimten, zodat werknemers in een inspirerende omgeving kunnen wonen en werken. Gemeenten kunnen de leefbaarheid in de binnenstad verbeteren omdat mixed-use gebouwen de oplossing zijn voor het woningtekort. 

Dankzij het inzetten van de nieuwste technologieën, zoals slimme parkeeroplossingen, kunnen beheerders van mixed-use gebouwen flexibiliteit bieden aan verschillende stakeholders. Inzicht in het gebruik van kantoorruimte en parkeerplekken bepaalt het succes van een mixed-use omgeving.

Wil je meer weten over de slimme parkeeroplossingen van Toogethr? Download onze whitepaper en lees alles over hoe je als zakelijke huurder je parkeerruimte het efficiëntst kan benutten.