Parkeren is niet stilstaan, maar juist flexibel zijn

Doordat we de afgelopen twee jaar veelal thuis hebben gewerkt, heeft het thema parkeren niet bij heel veel bedrijven op de agenda gestaan. Nu de meeste maatregelen achter ons liggen, is het thema actueler dan ooit. Uit onderzoek van Toogethr, uitgevoerd door Ruigrok NetPanel, blijkt dat werknemers uiteenlopende irritaties en behoeftes hebben als het gaat om zakelijk parkeren. We vroegen Terry Schipper, Associate Director bij CBRE Nederland, hoe hij tegen de resultaten aankijkt en welke parkeertrends volgens hem de komende jaren de meeste impact zullen hebben op onze parkeeromgeving.

Dedicated parkeerplekken als norm

Uit het Toogethr onderzoek blijkt dat het hebben van een vaste parkeerplek één van de belangrijkste behoeftes van een parkeerder is (18%). Dat kan voortkomen uit het feit dat 29% van de ondervraagden het gebrek aan parkeerruimte als grootste irritatie ervaart. Tegelijkertijd verlangen zakelijke parkeerders het meeste naar zicht op of en waar er parkeerplek is, oftewel flexibel parkeren. Deze tegenstrijdigheid is ook Terry Schipper niet ontgaan. “Wat ik in dit onderzoek interessant vind is dat huurders aan de ene kant zeggen dat ze een vaste plek willen, maar tegelijkertijd ook zoeken naar een stuk flexibiliteit en zich storen als er geen plek beschikbaar is. Dat spreekt elkaar tegen.”


Van de ondervraagden geeft 86% aan dat ze geen parkeerplek kunnen reserveren wanneer ze naar kantoor gaan. De vaste parkeerplek met het klassieke naambordje is daarin een cruciale factor. “Een parkeergarage is namelijk alles behalve flexibel zoals we dat nu hebben ingericht”, licht Terry Schipper toe. “Veel zakelijke huurders vinden het nog steeds prettig om vaste parkeerplekken te hebben. Dat is in mijn ogen iets wat niet wenselijk is, omdat het gebruik van een parkeergarage dan vastligt.” 


De rol van kantoor als basis voor een flexibele parkeeromgeving

Eerder onderzoek van Toogethr laat zien dat de rol van kantoor structureel verandert. De verwachting is dat we de komende periode gemiddeld nog 2,8 dagen naar kantoor gaan, tegenover de gemiddeld 4,1 dagen die het voor corona waren. Flexibel kunnen omgaan met je parkeeromgeving is wat betreft Terry Schipper dan ook een must. “Hoe we straks weer naar kantoor gaan vraagt ook wat van flexibiliteit. Vroeger werkte men van maandag tot en met vrijdag op kantoor, dan was het duidelijk wie er op welke dag de parkeergarage in- en uitreden. Nu komt iedereen op wisselende momenten naar kantoor. Managen van je eigen parkeerplekken en de verantwoordelijkheid daarvoor bij huurders zelf neerleggen wordt veel belangrijker.”


Managen van je eigen parkeerplaatsen en de verantwoordelijkheid daarvoor bij huurders zelf neerleggen wordt veel belangrijker."


Om goed in te kunnen spelen op deze ontwikkeling is het volgens hem dan ook essentieel om anders om te gaan met het verhuren van dedicated parkeerplekken. Werken met parkeermanagementsystemen die flexibiliteit bieden en relevante data genereren voor optimale verhuur van parkeerplekken is een ander dringend advies van hem aan de vastgoedmarkt. Die overstap is echter nog niet zo vanzelfsprekend. “Je kunt pas echt iets veranderen als lopende huurovereenkomsten kunnen worden vernieuwd en flexibeler worden ingestoken. Hoewel dan nog steeds een deel van de parkeergarage overblijft waarbij de parkeerplaatsen dedicated verhuurd zijn. Bij nieuw te ontwikkelen parkeergarages, waar je een aantal parkeerplaatsen kunt verhuren en kunt koppelen aan slimme parkeermanagementsystemen, is verandering sneller gerealiseerd. Huurders krijgen zo zelf meer invloed om de beschikbare parkeerplaatsen optimaal te gebruiken en kunnen de gebouweigenaren een hogere bezettingsgraad halen door het totaal aantal beschikbare parkeerplaatsen bijvoorbeeld meer dan één keer te verhuren.”


De parkeeromgeving van de toekomst

10% van de ondervraagde werknemers heeft behoefte aan meer laadmogelijkheden voor elektrische auto’s. Hoewel dat aantal nog klein lijkt, verwacht Terry Schipper dat de steeds belangrijkere trend van duurzaam rijden weleens bepalend kan zijn voor hoe we op de lange termijn onze parkeeromgeving gaan inrichten. “Er zal meer rekening gehouden moeten worden met de komst van elektrische auto’s, die in de toekomst voor een veel grotere groep mensen beschikbaar wordt. Als je wilt dat iedereen met een elektrische auto een eigen vaste parkeerplaats heeft, moeten al deze parkeerplaatsen van een laadpaal worden voorzien. Dit is niet efficiënt en onnodig duur. Laadpleinen zijn alleen mogelijk als men de parkeergarage flexibel kan gebruiken. Uiteraard ondersteund door slimme parkeermanagement software.” 


Elke voorgenomen vernieuwing van voor de pandemie is de afgelopen periode door verandering van beeldvorming minder urgent gebleken."


De urgentie om het thema parkeren aan te pakken is volgens Terry Schipper gerechtvaardigd, maar met de komst van corona veelal naar de achtergrond verdwenen. Nu we weer meer naar kantoor gaan is het thema weer springlevend. “Er spelen veel ontwikkelingen rondom parkeren, maar dat verandert niet veel aan de manier hoe het parkeren wordt ingericht. In de ogen van huurders is parkeren minder belangrijk geworden omdat er plots voldoende parkeerruimte is. Door de pandemie is het parkeerprobleem tijdelijk weg, dus hoeft er ook niet naar nieuwe oplossingen gezocht te worden. Maar parkeren is inmiddels veel meer dan alleen de auto ergens neerzetten, het moet een zekere mate van comfort hebben. Het parkeervak is niet zomaar een stuk asfalt met een lijntje erop.”


Ben je benieuwd naar alle resultaten van het onderzoek en wil je meer bevindingen lezen van Terry en andere parkeerexperts? Download dan nu de whitepaper!