Wat zeggen de politieke partijen over zakelijke mobiliteit

We hebben geanalyseerd wat de 4 grootste partijen (volgens de huidige peilingen) zeggen over zakelijke mobiliteit. Lees hun standpunten in deze blog.

Wat zeggen deze partijen over mobiliteit in het algemeen, en elektrische auto’s, openbaar vervoer, fietsen en deelmobiliteit in het specifiek?

In de week van de Tweede Kamerverkiezingen zoomen we in op de deelnemende partijen. Wat zeggen die partijen over zakelijke mobiliteit en hoe presteren zij op verschillende topics binnen mobiliteit ten opzichte van elkaar.

Vandaag beginnen we met de 4 grootste partijen, volgens de laatste peilingen. We hebben daarvoor de Peilingwijzer gebruikt dat weer een samenvoeging is van I&O Research en Ipsos/EenVandaag.

*Volgens peilingwijzer.nl op 13 november 2023 krijgen deze 4 partijen de meeste aantal zetels:

  1. VVD: 26-30
  2. NSC: 24-28
  3. GL-PvdA: 21-25
  4. PVV: 17-21

De VVD over mobiliteit in hun programma

De VVD wil ‘betaalbaar doorrijden op de weg en in het ov’. ‘De auto en het ov zijn essentieel in ons dagelijks leven: we zijn ervan afhankelijk. Daarom willen we ervoor zorgen dat je door kunt blijven rijden op het spoor en op de weg. En we zorgen ervoor dat mobiliteit betaalbaar is.’

Mobiliteit

We houden de mobiliteit betaalbaar. We beperken de stijging van de prijzen en houden de auto een betaalbaar vervoermiddel door de accijnzen te verlagen. Ook houden we het ov betaalbaar. Verschillende tarieven mogen de reiziger niet op kosten jagen.

We gaan mobiliteit slimmer maken. We maken gebruik van en ontsluiten data om mobiliteit slimmer te maken en files te voorkomen. Uiteraard gaat de automobilist zelf over zijn eigen data. Ook maken we gebruik van andere oplossingen, zoals het stimuleren van thuiswerken en meer flexibele werktijden. We steunen innovaties, zoals slimme infrastructuur en mobiliteit, zelfrijdende auto’s en zelfrijdende taxi’s. Daarnaast maken we het makkelijk om gebruik te maken van deelmobiliteit.

Elektrische auto's

We gaan schoner rijden. We stimuleren de omslag naar elektrisch vervoer, bijvoorbeeld in de tweedehandsmarkt van elektrische auto’s. We doen dit op een manier dat de gewone automobilist zo min mogelijk geraakt wordt door hogere kosten of belastingen. We zorgen dat het financieel blijft lonen om elektrisch te rijden en we zorgen ervoor dat daar in de begroting van het Rijk ook op een moderne manier mee om wordt gegaan. We gaan fors aan de slag met de uitrol van het laadpalennetwerk. Ook rijden op waterstof kan ervoor zorgen dat we schoner gaan rijden. We stimuleren daarom de ontwikkeling van waterstofauto’s en -vrachtwagens. Zo valt er wat te kiezen voor de consument. Het is dan ook logisch dat er bij tankstations waterstof beschikbaar komt voor automobilisten.

Fietsen

Tussen grote ov-knooppunten bouwen we grootschalige fietspaden, zodat je eenvoudig van de fiets over kunt stappen op het ov en andersom. Bestaande fietspaden onderhouden we beter. Steeds meer mensen pakken de fiets om naar school, werk, familie of vrienden te gaan.

Openbaar vervoer

We willen beter ov. Treinen, bussen, trams en metro’s zijn essentieel in ons dagelijks leven. Soms zit het ov barstensvol, maar over het algemeen zijn de reizigersaantallen teruggelopen. Wij willen dat het ov vlotter afschaalt en opschaalt, als dat nodig is. Sprinterlijnen laten we in hogere frequentie rijden en beter aansluiten op het lokale openbaar vervoer. We verbeteren de bereikbaarheid van alle regio’s. We willen de reistijd tussen de Randstad en andere regio’s verminderen.

Deelmobiliteit

Daarnaast maken we het makkelijk om gebruik te maken van deelmobiliteit.

Wat NSC zegt over de mobiliteitsbehoefte

‘De mobiliteitsbehoefte zal toenemen door de groei van de bevolking, nieuwe woonlocaties en economische activiteiten. Mobiliteit heeft daarnaast een belangrijke sociale functie; mensen hebben vervoer nodig om naar hun werk, familie en vrienden te gaan.’

Elektrische auto's

Elektrische auto’s, die jarenlang fors fiscaal zijn gesubsidieerd, gaan meer bijdragen aan de belastingopbrengsten.

Fietsen

Goede mogelijkheden om de fiets te pakken dragen bij aan bereikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. Tussen en in de grote steden worden goede fietsroutes aangelegd, zodat de fiets een realistisch alternatief wordt voor de auto en het openbaar vervoer. Er komen meer fietsenstallingen bij OV-knooppunten en het aantal OV-fietsen op stations wordt uitgebreid.

Openbaar vervoer

We willen investeren in hoogfrequent openbaar vervoer van en naar de grotere steden, waar mogelijk met snelheden van 160-200 km/uur, zodat ten opzichte van de auto duidelijk sprake is van reistijdwinst. We zijn geen voorstander van een spitsheffing om reizen per trein in de spits te ontmoedigen; dit moet juist aantrekkelijk worden gemaakt. We verkennen de invoering van een ticket voor onbeperkt reizen door het hele land in de daluren voor een bedrag per maand, naar Duits voorbeeld.

Deelmobiliteit

Er komen meer fietsenstallingen bij OV-knooppunten en het aantal OV-fietsen op stations wordt uitgebreid.

GL-PvdA zet in op zo duurzaam mogelijke mobiliteit

Mobiliteit is brede welvaart. Als we ons op een zo duurzaam mogelijke manier gaan verplaatsen, krijgen we daar veel voor terug: schone lucht, minder geluidsoverlast en meer biodiversiteit. Nu zijn regelingen voor mobiliteit, zoals leaseauto’s, reiskostenvergoedingen en subsidies voor elektrische auto’s, vooral in het voordeel van hoge inkomens. In de keuzes die wij maken ten aanzien van mobiliteit en bereikbaarheid toetsen we alles op brede welvaart en zetten we in op het verminderen van sociale ongelijkheid tussen groepen mensen en tussen gebieden.

Elektrische auto’s

Met fiscale en andere maatregelen stimuleren we de omslag naar elektrisch rijden. Daarmee zorgen we ervoor dat in Nederland vanaf 2030 alleen nog elektrische voertuigen worden verkocht, inclusief brom- en snorfietsen, vooruitlopend op het Europese verbod op de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor in 2035. De leasesector gaat al in 2025 over op 100% elektrische auto’s. De fiscale voordelen van leaseauto’s bouwen we af en fiscale regelingen voor elektrisch rijden zijn voortaan alleen nog gericht op lage en middeninkomens.

Fietsen

We investeren in voetgangersinfrastructuur, (snel)fietspaden in het binnen- en buitengebied, voldoende fietsstallingen (waaronder bij stations) en landelijke regelgeving wordt aangepast om (snor)scooters binnen de bebouwde kom van het fietspad te weren. Meer inzet op slimmere, gezondere en schonere mobiliteit. Meer nadruk op lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit en minder op het gebruik van privéauto’s is essentieel.

Openbaar vervoer

We stoppen de verschraling van het openbaar vervoer. We keren de trend van afnemend OV-aanbod gericht op financieel rendement en (her)introduceren nieuwe buslijnen, ook in kleine dorpen. Dit betekent betere, frequentere buslijnen, ook in de avonduren en hubs met verschillende vormen van deelvervoer. Het huidige aantal van 398 treinstations in Nederland breiden we fors uit door (her)opening van stations zowel op bestaande lijnen, bij reactivering van spoorlijnen alsmede door enkele nieuwe lijnen.

Deelmobiliteit

We geven voorrang aan coöperatieve vormen van deelmobiliteit en zijn kritisch op commerciële aanbieders. Hubs met verschillende vormen van deelvervoer.

De PVV vindt dat iedereen het zelf moet kunnen bepalen

Voor de PVV is mobiliteit een belangrijke voorwaarde voor vrijheid en welvaart. Wij vinden dat iedereen zelf moet bepalen op welke manier iemand naar zijn of haar bestemming reist. De overheid moet zich daar niet mee bemoeien.

Elektrische auto's

Geen verbod op de verkoop van brandstofauto’s

Fietsen

De PVV benoemt geen standpunt wat betreft fietsen in hun programma

Openbaar vervoer

Naast de auto moet ook het openbaar vervoer veilig, toegankelijk en betaalbaar zijn. Dus geen spitstarieven, voldoende treinen met voldoende zitplaatsen en een hoge punctualiteit van de NS.

Deelmobiliteit

De PVV benoemt geen standpunt wat betreft deelmobiliteit in hun programma

Deze week blijven we berichten over hoe onze Nederlandse politieke partijen staan tegenover alle onderwerpen die te maken hebben met mobiliteit. Wat kun je verwachten, wanneer duidelijk wordt wie de verkiezingen gewonnen heeft en wat betekent dat voor jou en jouw bedrijf?


Om een zo compleet mogelijk beeld te geven, bekijken we deze week alle partijen die meedoen aan de verkiezingen. Houd deze serie in de gaten om op 22 november de juiste keuze voor jouw situatie te maken.