Wat zeggen de verkiezings­programma’s over mobiliteit

Alle partijen benoemen hun mobiliteitsprogramma in meer of mindere mate in hun verkiezingsprogramma. Ze komen met voorstellen rondom mobiliteit of benoemen mobiliteit enkel zonder met voorstellen te komen. De Partij voor de Dieren is de enige partij die een specifiek mobiliteitsdoel heeft opgenomen in haar verkiezingsprogramma; in 2030 wilt de PvdD de mobiliteit volledig duurzaam hebben.

We zien dat partijen mobiliteit een recht vinden, daar hebben ze hun voorstellen logischerwijs op afgestemd. Vrijwel alle partijen benoemen duurzamer, toegankelijker en goedkoper openbaar vervoer voor zowel in de steden als in de regio. Er zijn zelfs meerdere partijen die het ov volledig gratis willen maken.

Hoe gaan we verder met de elektrificatie van het wagenpark?

De kampen zijn grofweg in drieën verdeeld omtrent elektrische auto’s;

  1. Groep 1 wil de subsidies en fiscale voordelen voor leaserijders afschaffen en dat juist aan de lage en middeninkomens toekennen
  2. Groep 2 wil de volledige elektrificatie afschaffen
  3. Groep 3 wil doorgaan zoals het nu is met de subsidies en fiscale voordelen voor leaserijders

De meeste partijen zijn het erover eens dat er elektrisch of anders uitstootvrij gereden moet worden in de toekomst. Maar hoe dat te bereiken en wie daarbij bevoordeeld wordt, kan nog een discussiepunt worden in het nieuwe kabinet.

Fietsen als oplossing voor duurzame mobiliteit

Opvallend genoeg wordt fietsen relatief weinig benoemd als mobiliteitsoplossing. De oplossingen die benoemd worden, zijn dat er meer (snel)fietspaden moeten komen, meer focus op fietsenstallingen en de samenwerking tussen fiets en ov moet worden verbeterd. Er zijn zelfs partijen die het woord fiets geen enkele keer laten terugkomen in hun verkiezingsprogramma, waardoor ze ook geen specifieke plannen voor een fietsbeleid hebben.

Bereikbaar openbaar vervoer voor iedereen

Het ov wordt veruit het meest benoemd als het gaat om mobiliteit. Naast de hoge kosten die reizigers moeten betalen, wordt er veel nadruk gelegd op de frequentie en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer in dunner bevolkte gebieden. De meeste partijen zijn voor het realiseren van de Lelylijn en Nedersaksenlijn om het noorden en oosten van het land beter aan te laten sluiten op het spoorwegennet.

Deelmobiliteit als oplossing voor stad en regio

Door een handjevol partijen wordt er ingezet op deelmobiliteit als onderdeel van duurzame mobiliteit. Vaak worden OV-fietsen rondom openbaar vervoer knooppunten voorgesteld, maar deelmobiliteit wordt ook voorgesteld als optie voor de regio zodat daar de bereikbaarheid ook verbetert.

Uitdagingen op mobiliteitsbeleid voor de politieke partijen

Vrijwel alle partijen zijn het met elkaar eens dat mobiliteit belangrijk is en dat het openbaar vervoer daar een cruciale rol in kan spelen. Daarnaast wordt er goed naar de regio gekeken waar de bereikbaarheid in de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Met verschillende voorstellen wordt getracht de bereikbaarheid in de regio te verbeteren.

Rondom de elektrificatie van het wagenpark zien we de grootste verschillen tussen de partijen. We kunnen verwachten dat er stevig gediscussieerd gaat worden over de fiscale voordelen en subsidies voor elektrisch rijden.

Wil je meer lezen over de standpunten van de politieke partijen? Download het complete overzicht met alle relevante mobiliteitsstandpunten.

Download de barometer