Weer naar kantoor op de ‘Tesla onder de e-bikes’

Nu de coronamaatregelen worden afgeschaald komt het woon-werkverkeer in de meeste landen ook weer op gang. Veel werkgevers stellen zich momenteel de vraag hoe hun werknemers weer het beste naar kantoor kunnen komen. Het gebruik van de fiets lijkt bij steeds meer bedrijven een belangrijk onderdeel te worden van hun mobiliteitsaanbod. We vroegen Tom Kips, Head of B2B bij fietsproducent VanMoof, hoe ze met hun zakelijke propositie bedrijven ondersteunen bij het stimuleren van deze gewenste gedragsverandering.

De kracht van een uniek ecosysteem

‘Hoe kunnen we de beste stadsfiets maken?’ Om antwoord te geven op die vraag zijn oprichters Taco en Ties Carlier VanMoof begonnen. Ruim twaalf jaar later opent het bedrijf binnenkort haar vierde winkel in Amerika en is het buiten Nederland ook actief in Duitsland, de UK en Japan. Met een continue focus op het doorontwikkelen van het product is de VanMoof na al die jaren volgens velen uitgegroeid tot ‘de Tesla onder de e-bikes’, met een verdubbeling van de groei in de afgelopen drie jaar als resultaat.

Tom Kips legt uit hoe het productieproces, in combinatie met een geoptimaliseerde user experience, de basis vormt voor het succes. “Wat ons uniek maakt in de fietsmarkt is ons ecosysteem, dus hoe de fiets gemaakt wordt. Deze bestaat namelijk voor 90% uit eigen ontwikkelde onderdelen. Als je naar onze concurrenten kijkt dan werken ze allemaal met OEM’s (Original Equipment Manufacturer Parts), waardoor zo’n fiets bestaat uit onderdelen van verschillende merken. Het hele VanMoof ecosysteem, van hoe de fiets gemaakt wordt tot aan de app, de website en de gebruikte software, dat is wat ons uniek maakt ten opzichte van andere fietsmerken.”

VanMoof als gamechanger van het woon-werkverkeer

Een van de grootste voordelen van de e-bike is dat je door de ingebouwde motor met trapondersteuning makkelijker langere afstanden aflegt, ook wanneer je niet meteen een sportieve fietser bent. Volgens Tom Kips vergroot dat voor bedrijven de mogelijkheid om een andere invulling te geven aan het woon-werkverkeer van hun werknemers. “Elk bedrijf is wel bezig met de vraag hoe er minder mensen met de auto naar kantoor kunnen komen. De cirkel voor bedrijven tot waar de fiets interessant is, wordt groter met de e-bike. Gemiddeld 55% van de werknemers woont binnen 0 en 10 kilometer van z’n werk, maar het grootste gedeelte van die ritten gebeurt nog steeds met de auto, terwijl dat voor de e-bike heel handig kan zijn.”

De cirkel voor bedrijven tot waar de fiets interessant is, wordt groter met de e-bike.

Met hun B2B programma stimuleert VanMoof werkgevers om meer van hun mobiliteitsbudget naar het gebruik van de fiets te verschuiven. De belastingvoordelen bij het aanbieden van de fiets verschillen per land waar VanMoof actief is. Zo is er in Amerika weinig bemoeienis op dat vlak vanuit de overheid, het initiatief moet daar vooral vanuit werkgevers zelf komen. “Werkgevers geven incentives aan medewerkers om de fiets te kiezen als transportmiddel”, licht Tom Kips toe. “Ons fietsenplan is zo ingericht dat werknemers in de vorm van een subscription gebruik kunnen maken van de fiets. Met een maandelijks bedrag kan een bedrijf all-in, worry free zijn medewerker op een fiets zetten.”    

24/7 profiteren van een goedkopere benefit

Eerder gepubliceerd onderzoek van Toogethr toont aan dat de rol van kantoor structureel aan het veranderen is. Flexibilisering van werktijden en een hernieuwde inrichting van de werkplek kunnen ook voor werkgevers aanleiding zijn thema’s als mobiliteit en duurzaamheid opnieuw onder de aandacht te brengen. Tom Kips is benieuwd of deze ontwikkeling doorzet. “Ik heb nog niet een heel duidelijk signaal gekregen dat het ook echt die kant opgaat. Maar als je dit terugbrengt naar de fiets, is het heel leuk als je die ook kan gebruiken voor je vrije tijd. Want dan kan je er ook een boodschap mee doen of ermee naar de kroeg gaan. Het is denk ik voor relatief veel bedrijven een goedkopere benefit om aan te bieden dan de auto die je misschien maar voor 3 dagen kan gebruiken wanneer je straks weer naar kantoor gaat.”

Een culturele verandering is noodzakelijk

Wat hij wel steeds vaker ziet gebeuren is dat bedrijven hun mobiliteitsbudget hervormen, waarbij de fiets een veel prominentere plek krijgt. Volgens hem is dat het resultaat van een versterkte focus op twee aandachtsgebieden die hij regelmatig terugziet. “Voornaamste pijlers bij het nadenken over een veranderende mobiliteit naar kantoor zijn environmental, dus het bewust bezig zijn met terugbrengen van je carbon footprint. Daarnaast is er een vitaliteits/health aandachtspunt. Meer fietsen levert meer vitale werknemers en ze zijn minder ziek.”

Hij ziet vooral dat grote Amerikaanse bedrijven bezig zijn met een inhaalslag op deze pijlers. “We zijn bijvoorbeeld voor Amazon bezig om een fietsplan uit te rollen in de VS. Daarnaast zijn we onlangs ook voor Amazon begonnen in Luxemburg, waar hun Europese HQ is gevestigd. Een heel gaaf project dat is voortgekomen uit het besluit dat ze wereldwijd een sustainability slag willen maken met een duidelijke health factor. Je ziet dat het dan meteen ook global gaat, waarbij ze overal fietsen introduceren met een goed plan en een goede partij als VanMoof.”  

“Meer fietsen levert meer vitale werknemers en ze zijn minder ziek.”

Toch ziet hij dat er nog steeds weerstand is, doordat in sommige landen de verbondenheid met de auto zo sterk verankerd is dat het moeilijk is dit te veranderen. Maar wat hem betreft is de verandering ingezet en is het nu nog alleen de vraag wanneer we omschakelen. “Wanneer je van de auto naar de fiets gaat, voelt dat voor sommigen nog steeds als iets inleveren in plaats van dat het als een benefit wordt ervaren. Dus het wordt nog interessant om te zien hoe lang het gaat duren voordat we die switch gaan maken met z’n allen en ons realiseren dat we door meer te fietsen elke stad een stukje mooier maken.”  

Wil je meer weten over hoe je met de mobiliteitsoplossingen van Toogethr het gebruik van de fiets binnen jouw organisatie kan stimuleren? Bezoek de pagina en download de brochure voor meer informatie.