De Elektrificatie van het wagenpark en de rol van de facility manager

De elektrische vloot groeit snel. Steeds meer zakelijke en particuliere rijders maken de overstap naar een elektrische auto. Binnenkort zou het zelfs een verplichting zijn: in 2025 is elke nieuwe leaseauto elektrisch en vanaf 2035 geldt dit voor alle personenauto’s. De Overheid heeft die eerste maatregel vooralsnog opgeschort. Meer tijd om je voor te bereiden dus, want die elektrische vloot moet goed worden gefaciliteerd. Daar komt de rol van de facility manager om de hoek kijken. Hoe past elektrificatie van het wagenpark binnen het totaalplaatje van duurzame mobiliteit? Is de infrastructuur op kantoor er wel klaar voor? In deze blog schetsen we de uitdagingen voor een facilitair professional en de voordelen die duurzame mobiliteit oplevert.

Geen vraag maar een must

Twijfel of er wel genoeg draagvlak is voor duurzame mobiliteit is niet nodig. Werknemers vinden het steeds belangrijker dat hun (toekomstige) werkgever duurzaam is en op dit punt een impact maakt. Voor Generatie Z is het zelfs een must bij de keuze van een werkgever. Duurzame mobiliteit wordt dus steeds meer gemeengoed. Dat geldt ook voor elektrisch rijden. Waar de zakelijke rijder aanvankelijk moeilijk over te halen was, kiest hij door een ruimere keus in modellen steeds vaker voor elektrisch. Met de toegenomen actieradius is er ook geen blokkade meer voor de lange afstandsrijder. Het aandeel van elektrische auto’s in de nieuwe verkopen is nu al 25%. En het moment gaat komen dat het merendeel op het parkeerterrein uit elektrische auto’s bestaat.

De infrastructuur hiervoor op orde brengen is een eerste vereiste. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Meer elektrische auto’s betekent meer laden, maar (extra) laadpunten toevoegen is niet één, twee, drie gedaan. Het is een flinke investering waarvoor niet altijd budget beschikbaar is. Een complicerende factor is bovendien de drukte op het elektriciteitsnetwerk. Verzwaring is in netcongestie gebieden vaak niet mogelijk of duurt te lang. Voor bestaande laadpalen geldt dat het steeds lastiger zal worden om ze goed te verdelen onder de elektrische rijders. Zeker als er (nog) geen oog is voor laadmanagement. Geen eenvoudige opgave dus, maar wel één waar actie nodig is.

Waar doen we het voor?

Duurzame mobiliteit is niet alleen een mooi uithangbord, het levert ook veel op. Allereerst natuurlijk een forse besparing in CO2-uitstoot. Hoe meer mogelijkheden, hoe groter de milieuwinst. Fietsen, elektrisch rijden, OV, alles draagt bij. Ook maakt het je een aantrekkelijker werkgever. Niet onbelangrijk in de ‘war for talent’. Hoe meer keus je in duurzame vervoersmogelijkheden kunt bieden, hoe beter. 

Specifiek voor elektrisch rijden is er een administratief voordeel. Grote werkgevers (>100 werknemers) krijgen vanaf 1 januari 2024 te maken met de CO2-meetplicht. Elektrische rijders hebben geen uitstoot tijdens hun ritten, dus dat scheelt een hoop boekhouding. 

Ook is er door fiscale vergroening een financieel voordeel. Over vijf jaar zijn brandstofauto’s niet meer fiscaal aftrekbaar, met een ‘uitdoof regeling’ tot die tijd. Tenslotte zijn er belastingvoordelen verbonden aan de aanschaf van laadpalen, zowel thuis als op het werk. 

En nu actie!

Je wilt als facility manager je steentje bijdragen in het bevorderen van duurzame mobiliteit. Waar ga je beginnen? Het startpunt kan zijn het (beter) inrichten van het laden. Bestaande laadpalen kun je met laadmanagement efficiënter benutten. Hiervoor zijn verschillende tools beschikbaar. Toogethr en Plugz hebben bijvoorbeeld een handige oplossing voor het managen van laadprioritering en het tegengaan van laadpaalkleven. Laadpunten kun je ook slimmer groeperen, zodat ze vier plekken bedienen in plaats van één of twee. Ook kun je menskracht inzetten om de laadcapaciteit op jouw parkeerterrein te managen (valetparking). 

Een tweede goede stap kan zijn het opzetten van een beloningensysteem. Incentives kunnen helpen om die-hard brandstofrijders over de streep te trekken. Beloon groene rijders bijvoorbeeld met een hogere kilometervergoeding of voer een spaarsysteem in waarbij de duurzaam gereden kilometers spaarpunten opleveren. 

Conclusie

Elektrificatie van het wagenpark, als onderdeel van duurzame mobiliteit, is een ontwikkeling waar iedere facility manager mee te maken heeft of krijgt. Deze ontwikkeling zal zo goed mogelijk moeten worden gefaciliteerd. Dat gaat gepaard met uitdagingen, maar levert vooral ook veel voordelen op, zowel financieel als qua goed werkgeverschap. 

In de whitepaper “Elektrificatie van het wagenpark” gaan we dieper in op laadproblemen op het kantoor en wat de facilitair professional hieraan kan doen, download de whitepaper hier. Wil je meer weten over de mobiliteitsoplossingen van Toogethr, boek dan een demo met ons