De nek-aan-nek-race vanuit een mobiliteitsoogpunt

Volgens de laatste peilingen wordt de verkiezing een nek-aan-nek-race tussen de VVD, PVV en GL-PvdA. We hebben ingezoomd op hun standpunten rondom 5 onderwerpen die gerelateerd zijn aan zakelijke mobiliteit. Alle standpunten en waardeoordelen komen rechtstreeks uit hun verkiezingsprogramma’s.

Mobiliteit

Standpunten

GL-PvdA

 • Mobiliteit is brede welvaart
 • Zo duurzaam mogelijk verplaatsen
 • Inzetten op verminderen van sociale ongelijkheid tussen groepen mensen en gebieden
 • Nieuwbouwprojecten koppelen aan duurzame vervoeropties

PVV

 • Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor vrijheid en welvaart
 • Iedereen moet zelf kunnen bepalen

VVD

 • Iedereen moet kunnen blijven doorrijden op de weg en op het spoor
 • Mobiliteit moet betaalbaar zijn
 • Stimuleren van thuiswerken en flexibele werktijden

Waar vinden ze elkaar

Alle 3 de partijen vinden mobiliteit belangrijk, maar wel om verschillende redenen. Zo geeft GL-PvdA aan dat mobiliteit brede welvaart is, de PVV vindt het en belangrijke voorwaarde voor vrijheid en welvaart, en de VVD vindt dat het betaalbaar moet blijven.

Waar verschillen ze van elkaar

GL-PvdA en de VVD willen dat de overheid meer inbreng heeft in het mobiliteitsbeleid van Nederland. Voorbeelden daarvan zijn dat er minder ingezet moet worden op sociale ongelijkheid tussen groepen mensen en gebieden (GL-PvdA) en het stimuleren van thuiswerken en flexibele werktijden (VVD). De PVV wil juist dat de overheid er zich niet mee bemoeit en dat iedereen zelf moet bepalen op welke manier iemand naar zijn werk reist.

Elektrificatie

Standpunten

GL-PvdA

 • Fiscale voordelen en andere maatregelen blijven beschikbaar
 • Vanaf 2030 alleen nog elektrische voertuigen verkocht
 • Leasesector in 2025 over op 100% elektrisch

PVV

 • Geen verbod op de verkoop van brandstofauto’s

VVD

 • Fiscale voordelen en andere maatregelen blijven beschikbaar

Waar vinden ze elkaar

Zowel GL-PvdA als de VVD willen met fiscale voordelen en andere maatregelen het elektrisch rijden blijven stimuleren.

Waar de VVD het wilt houden zoals het momenteel is, wil GL-PvdA een aangescherpt beleid. GL-PvdA brengt een nuance aan voor wie die fiscale voordelen en maatregelen gelden, want zij willen dat enkel de lage en middeninkomens ervan profiteren. Daarnaast willen ze de elektrificatie voor leaseauto’s versneld invoeren per 2025, dat is 10 jaar eerder dan nu op de planning staat.

Waar verschillen ze van elkaar

GL-PvdA en de VVD willen de elektrificatie blijven stimuleren, de PVV geeft aan dat ze juist geen financiële voordelen willen geven omdat het elektriciteitsnet het niet aankan en dat het een “zinloze klimaathobby” is.

Binnen het feit dat GL-PvdA en de VVD elkaar vinden in het blijven stimuleren van de elektrificatie, verschillen ze wél op de manier wie er gestimuleerd moet worden. De VVD wil de stimuleringsmaatregelen houden zoals ze zijn, GL-PvdA wil enkel de lage en middeninkomens stimuleren.

GL-PvdA wil dat er enkel nog nieuwe elektrische auto’s worden verkocht vanaf 2035, de PVV geeft aan dat ze juist geen ban willen op brandstofauto’s omdat iedereen zelf moet kunnen bepalen hoe zij naar hun bestemming reizen.

Conclusie

De overeenkomsten zitten enkel bij GL-PvdA en de VVD op het gebied van blijven doorgaan met stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto’s. Daar houdt het op want ze verschillen in mening over voor wie die maatregelen moeten gelden. De PVV wil überhaupt geen geld vrijmaken voor de elektrificatie omdat ze vinden dat dat geld anders besteed kan worden.

Fietsen

Standpunten

GL-PvdA

 • Meer nadruk op fietsen
 • In het verkeer krijgen fietsers voorrang op auto’s
 • Meer investeren in (snel)fietspaden
 • Voldoende fietsenstallingen
 • (Snor)scooters weren van het fietspad

PVV

 • Geen standpunten opgenomen in hun verkiezingsprogramma over fietsen

VVD

 • Fietspaden aanpassen om ze veiliger te maken
 • Grootschalige fietspaden tussen grote ov-knooppunten
 • Bestaande fietspaden beter onderhouden

Waar vinden ze elkaar

GL-PvdA en de VVD hebben duidelijke overeenkomsten wat betreft hun fietsprogramma. Beide partijen zijn bereid te investeren in het faciliteren van fietsen als duurzaam vervoermiddel. De fietspaden willen ze allebei uitbreiden en veiliger maken. De PVV heeft geen standpunten opgenomen in hun verkiezingsprogramma over hun fietsbeleid.

Waar verschillen ze van elkaar

Er zijn geen verschillen tussen de 2 partijen die hun fietsbeleid benoemen in hun verkiezingsprogramma.

Conclusie

De verwachting is dat GL-PvdA en de VVD elkaar makkelijk vinden op het gebied van hun fietsprogramma. Het is onduidelijk hoe de PVV erin staat omdat ze hun fietsbeleid niet benoemen in hun verkiezingsprogramma.

Openbaar vervoer

Standpunten

GL-PvdA

 • Voor iedereen toegankelijk
 • Invoering klimaatticket
 • Capaciteit ov uitbreiden zodat het ov op termijn gratis wordt
 • Stoppen met ov optimaliseren op basis van financieel rendement
 • Nieuwe buslijnen introduceren, ook in kleine dorpen
 • Meer treinstations en meer treintrajecten
 • Voor een vast bedrag van €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren

PVV

 • Veilig, toegankelijk en betaalbaar
 • Voldoende treinen met voldoende zitplaatsen en een hoge punctualiteit van de NS

VVD

 • We willen beter OV
 • Vlotter kunnen af- en opschalen
 • Sprinterlijnen in hogere frequentie en betere aansluiting op lokaal ov
 • Beter toegankelijk
 • Meer concurrentie op het spoor
 • Onderzoeken welke sprintertreinen door de provincie kunnen rijden
 • Lightrailnetwerken uitbreiden
 • Station opknappen en moderniseren
 • Starten met snelle buslijnen

Waar vinden ze elkaar

Alle 3 de partijen willen het ov beter toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen. Hoe ze dat willen doen, wordt niet door de partijen benoemd in hun verkiezingsprogramma. De PVV geeft aan voldoende treinen met voldoende zitplaatsen te willen. GL-PvdA en de VVD willen meer; ze willen meer investeren in het complete openbaar vervoer in zowel de steden als de regio. Beide partijen willen investeren in meer buslijnen, GL-PvdA wil ook daadwerkelijk  investeren in meer treintrajecten en treinstations, waar de VVD vooralsnog enkel onderzoek ernaar wil doen. De VVD geeft wel aan het lightrailnetwerk te willen uitbreiden.

Waar verschillen ze van elkaar

GL-PvdA wil dat het ov niet meer focust op het financieel rendabel krijgen van het ov, maar dat bereikbaarheid voor de mensen in zowel steden als op het platteland het uitgangspunt wordt. De VVD wil juist meer concurrentie op het spoor.

Conclusie

De partijen willen alle 3 een veiliger en toegankelijker ov. GL-PvdA en de VVD benoemen dat ze daadwerkelijk willen investeren in het verbeteren en uitbreiden van het ov.

Deelmobiliteit

Standpunten

GL-PvdA

 • Inzetten op slimmere deelmobiliteit die coöperatief is

PVV

 • Geen standpunten opgenomen in hun verkiezingsprogramma over deelmobiliteit

VVD

 • Makkelijk maken om gebruik te maken van mobiliteit

Waar vinden ze elkaar

GL-PvdA en de VVD willen beiden inzetten op deelmobiliteit, maar geven niet aan hoe ze dat willen doen. De PVV benoemt deelmobiliteit niet in hun verkiezingsprogramma.

Waar verschillen ze van elkaar

Er zijn geen verschillen tussen de partijen.

Conclusie

De partijen benoemen deelmobiliteit in slechts enkele woorden waar wel uit blijkt dat GL-PvdA en de VVD beiden willen inzetten op deelmobiliteit.

Hoe komt mobiliteit samen bij deze 3 partijen?

Waar GL-PvdA en de VVD elkaar op alle onderwerpen in meer of mindere mate kunnen vinden, zien we grote verschillen tussen die 2 partijen enerzijds en de PVV anderzijds. Het enige waar ze het uitgesproken eens over zijn, is dat ze het openbaar vervoer toegankelijker en veiliger willen maken.

Benieuwd naar wat 15 andere partijen zeggen over mobiliteit in hun verkiezingsprogramma’s?

Lees het complete overzicht van 18 partijen en hun standpunten over mobiliteit in onze deep-dive.

Lees de deep-dive