Op weg naar autoluwe binnensteden

In onze groeiende steden wordt ruimte steeds kostbaarder. Vooral in historische binnensteden, waar autogebruik soms ten koste gaat van leefbaarheid. Gemeenten nemen het voortouw in het creëren van autoluwe binnensteden. Dit niet alleen om de leefbaarheid te bevorderen, maar ook om het stimuleren van actieve mobiliteit, verbeteren van de verkeersveiligheid, het bevorderen van duurzaamheid en om meer ruimte voor wonen, groen en verblijven te creëren.

Wat is een autoluwe binnenstad?

Een autoluwe binnenstad kenmerkt zich door weinig gemotoriseerd verkeer. Dit initiatief is een zet van gemeenten om de stad te herdefiniëren en te transformeren naar een gezondere omgeving. Het wordt mensen ontmoedigd om met de auto naar de binnenstad te gaan. Belangrijk is dat er een alternatief geboden wordt zodat mensen op een duurzamere manier de binnenstad bereiken. Rondom steden vind je P+R terreinen waarvandaan mensen het openbaar vervoer of een vorm van andere mobiliteit gebruiken om de binnenstad te bereiken. Er komen minder auto’s de stad in waardoor er minder ruimte nodig is voor autostraten en parkeerplaatsen wat leidt tot meer verblijfsruimte.

Dichtere bebouwing en onaantrekkelijk parkeerbeleid

Gemeenten ondernemen diverse maatregelen om het autogebruik te ontmoedigen. Ze verdichten de bebouwde omgeving en mixen functies in gebouwen. Bovendien worden openbare parkeerplaatsen verminderd, parkeernormen verlaagd, parkeervergunningen ingevoerd, parkeertarieven verhoogd en parkeren op grotere afstand van bestemmingen gestimuleerd.

Wegen sluiten, 30 km/uur zones invoeren en investeren in fietsnetwerken zijn andere maatregelen die steden treffen.

Wat kunnen bedrijven verwachten?

Het is noodzakelijk om onderscheid te maken in de locatie van bedrijven:

  • Bedrijven die in de autoluwe zone zitten
  • Bedrijven die in het gebied tegen de autoluwe zone zitten
  • Bedrijven die in overige gebieden zitten

Altijd plek op je eigen parkeerterrein

Bedrijven in de autoluwe zone kunnen een hogere parkeerdruk op hun eigen parkeerterrein verwachten. Medewerkers zijn gewend om met de auto naar kantoor te komen. Waar voorheen medewerkers op openbare parkeerplekken konden parkeren, is die mogelijkheid er straks niet meer. Voor bedrijven wordt het belangrijker om hun parkeerterrein zo efficiënt mogelijk in te zetten; dat zoveel mogelijk mensen kunnen parkeren zonder dat ze onnodig op zoek moeten naar een beschikbare plek. Wat daarbij helpt, is als er minder mensen met de auto naar kantoor komen. Medewerkers met een ander vervoermiddel dan de auto naar kantoor laten komen, helpt ook met het reduceren van de CO2-uitstoot en in het geval van fietsen worden medewerkers ook vitaler.

Minder openbare parkeerplekken, hogere parkeertarieven

Bedrijven in de zone tegen de autoluwe zone kunnen verwachten een overloopgebied te worden door het waterbedeffect. Meer parkeerdruk in de directe omgeving van mensen uit de autoluwe zone die hun auto iets verder weg zetten. Dat kan ook leiden tot een hogere parkeerdruk op het parkeerterrein. Tegelijkertijd biedt het ook kansen voor bedrijven die een eigen parkeerterrein hebben. Er is een afname van beschikbare parkeerplekken en de tarieven voor de nog overgebleven parkeerplekken zijn verhoogd. De behoefte aan beschikbare en betaalbare parkeerplekken is daarom hoog. Je kan je parkeerterrein commercieel wegzetten door in de weekenden je parkeerterrein aan te bieden aan particulieren.

Bedrijven die op overige locaties zitten, zullen in beginsel niet veel te maken krijgen met de autoluwe binnenstad. Belangrijk om te weten is dat als je bedrijf op maximaal 10 minuten van een OV-punt ligt dat er kansen liggen om je parkeerterrein commercieel in te zetten.

Mobiliteit optimaliseren voor bereikbaarheid

Een enkele oplossing is niet afdoende om de verschillende maatregelen van gemeenten het hoofd te bieden. Niet iedereen is in staat om met het openbaar vervoer of fiets de binnenstad te bereiken. De mensen die wel op alternatieve wijze de binnenstad willen bereiken moeten daarin gefaciliteerd worden.

Toogethr faciliteert bedrijven en gemeenten in het stimuleren van fietsen onder hun medewerkers en dat auto’s zo snel mogelijk hun parkeerplek bereiken. Bedrijven en gemeenten kunnen gedragsverandering stimuleren door het goede gedrag van fietsen te belonen via de Toogethr Cycles app. Bedrijven en gemeenten kunnen een nieuw en verbeterd parkeerbeleid invoeren met Toogethr Parking.

Neem contact op voor meer informatie.

Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid